ธรรมะก็คือธรรมะ แม้ในบทที่7/17จะจบ24ปัจจัย แต่การสาธยายธรรมะก็คือสาธยายธรรมะ ก็คงสาธยายต่อจนจบบทที่17

กระทู้สนทนา
คำสอนของอาจารย์ในบทที่1/17 

- การสาธยายธรรมเรื่องปัฏฐาน เป็นการคัดลอกคำสอนในคลิปมาเป็นตัวอักษร เพื่อสะดวกในการเรียนคือ อ่านไปฟังไป และดูภาพประกอบบนกระดานในคลิปกับภาพประกอบที่เป็นชีทของอาจารย์ที่แปะไว้ให้ เพิ่มเติมด้วย พระบาลี คำแปลพระบาลีของมหาจุฬา และคำอธิบายของพระอรรถกถาในแต่ละบท 
- ก็เพื่อสะดวกในการศึกษามากขึ้นสำหรับผู้สนใจครับ
- เมื่อได้ศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเด็น ประเด็น จนกระทั่งจบประเด็นในบทที่ 17 แล้ว เมื่อนึกไม่ออกคราวมีความจำเป็นแต่ลืมก็จะได้กลับมาทบทวนอีกในนี้
- ทีแรกคิดว่าเมื่อจบ 24 ปัจจัยจะไปต่อปฏิสัมภิทามรรคบทที่ 30/71 บทต่อ แต่ทว่า เมื่อเห็นว่า ธรรมะก็คือ ธรรมะ จะสาธยายใดก็เหมือนกัน จิตเกิดมหากุศลจิตได้เหมือนกัน ดังนั้นก็จะว่าให้จบ 17 บทของปัฏฐานตามคลิป 
- ความจริงจากที่สาธยายมาก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้สนใจเรียนด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งการสาธยายนี้เลยก็ได้อยู่แล้ว ก็พิจารณาแล้ว แต่ก็อยากบันทึกสิ่งที่บันทึกลงในสมุดมาบันทึกลงในพันธ์ทิพย์ เพื่ออยู่ได้นานหน่อยกว่าสมุดจดในบ้าน 
- บางทีผมก็แปลกใจในความวิริยะของผม ที่สามารถบันทึกด้วยการจดมากมายเยอะแยะได้อย่างนี้ แต่เมื่อนึกไปนึกมาก็เพราะด้วยศรัทธาที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมครับ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งเห็นความเป็นพระสัพพัญญุตาของพระพุทธเจ้าครับ ที่ไม่มีใครสามารถจะสอนอย่างนี้ได้ในโลกครับ เห็นคุณของพระธรรมด้วยที่ลึกล้ำหาที่สุดไม่ได้ และคุณของพระอริยสงฆ์ที่อรรถกถาทิ้งไว้ในพระไตรปิฎกให้อ่านทำความเข้าใจได้ และพระอาจารย์กับอาจารย์และท่านกัลยาณมิตรในนี้ที่มีปัญญาลึกล้ำปราดเปรื่อง ทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาบอกต่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในพระธรรมได้ตามสภาพของผม
- การเรียนพระธรรม ทำให้คำถามไร้สาระมากมาย ตกไปไม่นึกสงสัยอีก แต่ก็ยังมีคำถามที่จะต้องหาคำตอบด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าต่อไป
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่