แนวข้อสอบ สรรพากร หมวดบุคคลธรรมดา (2)

miniheartแนวข้อสอบ สรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีบุคคลธรรมดา ค่ะ เป็นแนวข้อสอบที่เราสรุปเองก่อนสอบ ตอนนี้สอบติดแล้ว จึงอยากแบ่งปันให้กับทุกๆ คนค่ะ  อันนี้เป็นสรุปของปี 2562 ค่าลดหย่อนต่างๆ อาจมีเปลียนแปลงในทุกปี ต้องคอยอัพเดทคำตอบเอาเองนะค่ะ แต่คงคำถามไว้ได้ 
อยากจะบอกทุกคนว่า ทุกความสำเร็จ อยู่ที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจ อ่านหนังสือให้มาก ทำแนวข้อสอบให้บ่อย ตอนอ่านพยายามตั้งคำถามและคำตอบ จะทำให้จำได้มากขึ้นค่ะ อีกอย่างคอยติดตามข้อมูลหน้าเว็ปกรมสรรพากร ส่วนมากข้อสอบจะมีบนหน้าเว็ปที่อัพเดทข่าวสารกรมสรรพากรนั้นแหละค่ะ 
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ผ่านเข้ามาอ่านนะค่ะ ขอให้โชคดีสอบติด และได้รับราชการอย่างที่ตั้งใจค่ะ ^^

***แจกฟรีนะค่ะ กรุณาอย่า copy ไปขาย ถ้า copy ไปอ่านเอง หรือแจก ก็ยินดีแบ่งปันค่ะ***

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวปี 2562 ลดหย่อนเท่าไร
     ตอบ  60,000 บาท
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 
     ตอบ   60,000 บาท
3. ค่าลดหย่อนบุตรคนแรก เกิดหลังปี 2561 ลดหย่อนเท่าไร
     ตอบ 30,000 บาท
หมายเหตุ: ลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เท่านั้น ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้ ทุกคน คนละ 60,000 บ.
4. ค่าลดหย่อนบุตร คนที่ 2 เกิดตั้งแต่ปี 2561 ลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ 60,000 บาท
5. ค่าฝากครรภ์และทำคลอด ใช้สิทธิลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินท้องละ 60,000 บาท  
หมายเหตุ: ลดหย่อนตั้งแต่ ปี  2561 เป็นต้นไป ไม่จำกัด จำนวนครรภ์
ลดหย่อนค่าฝากครรภ์ กรณี ภรรยาไม่มีเงินได้ สามีสามารถนำไปลดหย่อนได้  แต่ถ้าหาก ภรรยามีเงินได้ สามีไม่สามารถนำมาใช้ได้ ถึงแม้ว่า ภรรยาจะสละสิทธิไม่ใช้ก็ตาม
6. ค่าลดหย่อนบิดามารดา
     ตอบ 30,000 บาท
7. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
     ตอบ  60,000 บาท
8. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
9. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ บิดามารดา 
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
10. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่กิน 100,000
11. ลดหย่อน ค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 
     ตอบ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท  (ต้องซื้อและถือครองเอาไว้อย่างน้อย 7 ปี , พ.ศ. เกินปีใหม่มา 1 วันก็นับเป็นอีกปี)
หมายเหตุ: LTF (Long Term equity Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่ผู้ซื้อสามารถนำรายการซื้อไปลดหย่อนภาษีได้ โดยการใช้ LTF เพื่อลดหย่อนภาษีจะถูกประกาศผ่านกฎกระทรวงมาเรื่อยจนถึงฉบับล่าสุดที่กำหนดให้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึงปี 2562 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือจะ ยกเลิก LTF ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปนั่นเอง
12. ลดหย่อน ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 
     ตอบ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  15% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท และ ต้องลงทุนต่อเนื่องถึงอายุ 55 ปี
หมายเหตุ: เบี้ยประกันแบบบำนาญ +  ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF + กบข .+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน+กอช.  แล้วต้องไม่เกิน 500,000
13.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท 
หมายเหตุ: เบี้ยประกันแบบบำนาญ +  ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF + กบข .+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน+กอช.  แล้วต้องไม่เกิน 500,000
บาท จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษี
14. ลดหย่อน  กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน 
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี   หรือไม่เกิน 500,000 บาท
หมายเหตุ: เบี้ยประกันแบบบำนาญ +  ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF + กบข .+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน+กอช.  แล้วต้องไม่เกิน 500,000
15. ลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15%  ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000  และเมื่อร่วมกับ ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF /กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กอช. กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน แล้วต้องไม่เกิน 500,000 
16. ลดหย่อน เงินประกันสังคม
     ตอบ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 9,000 บาท
17. ลดหย่อน โครงการบ้านหลังแรก ของปี 2562 ลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ   ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 200,000 สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่าง 30 เม.ย.-31 ธ.ค.2562
18. ลดหย่อน โครงการของผู้ซื้อบ้านหลังแรกระหว่าง  13 ต.ค.2558 -31 ธันวาคม 2559 ลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ  สูงสุด 120,000 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
19. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อยได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท 
 หมายเหตุ  หมายเหตุ: เบี้ยประกันแบบบำนาญ +  ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF + กบข .+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน+กอช.  แล้วต้องไม่เกิน 500,000 **** ข้อสังเกต จะเป็นพวกที่ทำแล้วได้ยามแก่
20. ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย หักลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000
21. เงินลงทุนธุรกิจ Startup ลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000
22. ประกันชีวิตคู่สมรส ไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000
23. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต  เงินได้ประเภทใดบ้าง ที่นำมาลดหย่อนได้
     ตอบ  ลดหย่อนเพิ่มได้อีกตามที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จาก ค่าเช่า ค่าวิชาชีอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรง และค่าของหรือ เงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ
24. เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 
25. ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม สำหรับค่าซ่อมระหว่าง 3 ม.ค.-31 มี.ค.2562 หักไดเท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000
26. ค่าซ่อมรถน้ำท่วม สำหรับค่าซ่อมระหว่าง 3 ม.ค.-31 มี.ค.2562 ลดหย่อนได้เท่าไร
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000
27. ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนได้ตามข้อใด (ปี 2562)
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 สำหรับค่าซื้อระหว่าง 1 – 16 ม.ค. 2562 ยางรถยนต์/หนังสือ/OTOP
อธิบาย ช้อปช่วยชาติ อยู่ใน ตัวลดหย่อน ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ สำหรับซื้อระหว่าง 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 (ซื้อ ซื้อได้ตามที่จ่ายจริง ร่วมกันทั้ง 2 ปี ต้องไม่เกิน 15,000 บาท) ต้องซื้อสินค้า 3 อย่างนี้ เท่านั้น
                1. ยางรถกี่ล้อก็ได้ รถยนต์ รถมอไซด์ รถจักรยาน ได้ทั้งนั้น แต่ขอให้ยางพวกนี้ต้องซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย โดยหลักฐาน ใช้ใบกำกับภาษี พร้อมคูปองที่มีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1. การให้เลขที่ (Run Number) โดยกรมสรรพากร
1.2. มีตราของการยางแห่งประเทศไทยติดอยู่
1.3. Stamp เครื่องหมายการค้าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาง
โดยยาง 1 เส้นต้องใช้คูปอง 1 ใบ ซื้อกี่เส้นมาก็ใช้คูปองตามนั้น
2.หนังสือ+อีบุ๊ค (ไม่รวมหนังสือพิมพ์ นิตยสาร) โดยหลักฐานที่ใช้คือใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี (กรณีร้านหนังสือบางร้านมีการจด VAT เพื่อประกอบกิจการอื่นด้วยแต่หนังสือได้รับสิทธิยกเว้น VAT ) ซึ่งต้องมีข้อมูลผู้ซื้อผู้ขายและรายละเอียดครบถ้วน
3. สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้อง โดย OTOP จะจดทะเบียน VAT หรือไม่จด VAT ก็ได้ สามารถใช้ได้หมด โดยหลักฐานคือใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่มีชือผู้
สำหรับช่วงเวลาที่ซื้อแล้วได้สิทธิคือ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อน 2 รอบปีภาษี ถ้าซื้อปีไหนลดหย่อนปีนั้น แต่รวมกันแล้วทั้ง 2 ปี ต้องไม่เกิน 15,000 บาทครับผม 
28. ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดหย่อนได้ตามข้องใด
     ตอบ ตามที่จ่ายจริง  - ท่องเที่ยวเมืองหลัก ไม่เกิน 15,000 – เที่ยวเมืองรอง ไม่เกิน 20,000   แต่รวมกันทั้ง สองอย่างไม่เกิน 20,000 บาท
29. ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา  ลดหย่อนได้ตามข้อใด
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 สำหรับค่าซื้อระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.2562
30. ค่าลดหย่อน OTOP ลดหย่อนได้ตามข้อใด
     ตอบ  ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 สำหรับค่าซื้อระหว่าง 30 เม.ย. – 30 มิ.ย.2562
31. ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-book ลดหย่อนได้ตามข้อใด
     ตอบ  ตามที่จ่ายจริงเมื่อรวมกับปี 2561 ไม่เกิน 15,000 สำหรับค่าซื้อระหว่าง  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หนังสือและ e book ทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยผู้ขายต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น (เจ้าของร้านหนังสือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ลดหย่อนไม่ได้)
32. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ตามข้อใด
     ตอบ   2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10%  ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
33. เงินบริจาคทั่วไป
     ตอบ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
34.ค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     ตอบ   ลดหย่อนได้ ร้อยละ 100  เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น จ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
35. บริษัท TT จำกัด (มหาชน) เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20 % และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มูลค่า 80 บาท  ผู้ถือหุ้น ได้ เครดิตภาษีเงินปันผลเท่าไร
   ตอบ  20 บาท  
วิธีคำนวณ   
เครดิตภาษีเงินปันผล = (มูลคาปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)  ÷  (100 - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)
เครดิตภาษีเงินปันผล = (80 x 20)  ÷ ( 100 – 20 )
เครดิตภาษีเงินปันผล = 1,600 ÷ 80 = 20
36. การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหลัก การจัดเก็บตามข้องใด
     ตอบ มี 2 หลักการ คือ หลักแหล่งเงินได้ และ หลักถิ่นที่อยู่
37. ผู้ทีมีเงินเดือนอย่างเดียว สถานะสมรส ต้องมีเงินได้พึงประเมินเท่าใด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
     ตอบ 220,000 บาท
38. ผู้ทีมีเงินเดือนอย่างเดียว สถานะโสด ต้องมีเงินได้พึงประเมินเท่าใด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
     ตอบ 120,000 บาท
39. ผู้ทีมีเงินได้ ประเภทอื่น  สถานะสมรส ต้องมีเงินได้พึงประเมินเท่าใด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
     ตอบ  120,000 บาท
40. ผู้ทีมีเงินได้ ประเภทอื่น  สถานะโสด ต้องมีเงินได้พึงประเมินเท่าใด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
     ตอบ  60,000 บาท
41. หสม. คณะบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ต้องมีเงินได้พึงประเมินเกินเท่าไร จึงต้องยื่นแบบฯ
     ตอบ 60,000 บาท
42. เงินได้ตามมาตราใด ไม่ให้หักค่าใช้จ่าย
     ตอบ มาตรา 40 (3) เฉพาะเงินปีหรือเงินที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล และเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) ทั้งหมด
43. เงินได้ตามมาตราใดสามารถเลือก หักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือ แบบเหมา
     ตอบ มาตรา 40 (3) เฉพาะ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งกู้ดวิลล์ หรือสิทธิอย่างอื่น
             และมาตรา 40 (5)-(8)
44. เงินได้มาตราใดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้วิธีเดียว
     ตอบ มาตรา 40 (1)-(2)
45. เงินได้มาตรา 40 (3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเท่าใด
     ตอบ 50% ไม่เกิน 100,000
      เพิ่มเติม 40 (3) เงินรายปีจากนิติกรรมหรือคำพิพากษาของศาล – เงินปีหรือเงินที่กำหนดกันเป็นรายปีที่มาจากนิติกรรม หรือคำพิพากษาของศาล เช่น เงิน ปี (Annuity) ที่ไม่ได้มาจากพินัยกรรมหรือมรดก ค่าเลี้ยงดูรายปีเนื่องจากการหย่า ค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินของคูณ ค่าตอบแทนจากการให้คนอื่นเซ้งสิทธิการเช่าต่อจากคุณ รายได้กลุ่มนี้กฎหมายไม่อนุญาติให้หักค่าใช้จ่ายได้

>>>>>>มีต่อที่ึคอมเม้นต์นะค่ะ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่