คุณแมทท์เนียนเหมือนนำเสนออิสลาม แต่จิกกัดมุสลิม ?

เป็นเรื่องที่เข้าใจผมผิด ถ้าจุดประสงค์ของมุสลิม อยู่ที่การเผยแพร่ และการเชิญชวนผู้ต่างศาสนา ให้สนใจ ที่จะศึกษาศาสนา อิสลาม
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การชี้ให้เขาเห็นว่า อัลกุรอานเป็นแหล่งวิชาที่ พระเจ้าประทานให้มุสลิมใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูก
ต้องพ้นจากการสร้างภาคี อย่างแท้จริง  ซึ่งจะนำไปสู่ความศรัทธาต่อความมีอยู่จริงของพระเจ้า  และจุดมุ่งหมายของผมไม่ได้อยู่ที่ ท่าน
ครูหรือนักวิชาการมุสลิมในสังคมไทยมุสลิม แต่อยู่ที่ประชาชนชาวไทย และเยาวชนไทยมุสลิมที่สนใจในศาสนาอิสลาม ในสถาบันการ
ศึกษา ทั้งใน สถาบันของมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม  การชี้แจงของผมในกระทู้ จะไม่มีการดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบันทางศาสนาใดๆ และ
ไม่มีการท้าทายให้พิสูจสัจจธรรมใดๆทั้งนั้น เพราะความศรัทธาทางศาสนาเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่เรื่องทางวิทยศาสกายภาพ ที่
ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

 กระทู้ใดที่ตั้งในห้องศาสนาอิสลาม ถ้ามีผู้เข้าใจศาสนาอิสลามผิด ผมจะชี้ให้เห็นว่าผิดเช่นไรและที่ถูกจะเป็นอย่างไร? เช่น:

1. มุสลิมเชื่อว่า ทารกมนุษย์ที่เกิดมา  มีจิตวิญญาณบริสุทธิ ในการศรัทธาต่อพระเจ้า เพียงองค์เดียว เป็น
มุสลิมมาก่อนที่จะจุติบนโลกนี้ เพื่อที่จะสักการะพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น (ฟิฏเราะห์) แต่สิ่งแวดล้อม 
และชัยตอนพยายามที่จะ Corrupt วิญญาณและจิตใจ during the growing rocess. 

2. อัลกุรอานสอนว่า "เมื่อเราไมรู้เรื่องราวอะไรให้หวนกลับไปหาความรู้จากอัลกุรอาน"  อัลกุรอานไม่ได้สอนให้ไป
ถามผู้รู้ เพราะความรู้ทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง พระเจ้าวางแนวทางไว้ในอัลกุรอาน ที่ไม่มีความคิดของมนุษเจือปน

3.  การแบ่งศาสนาอิสลาม ออกเป็นนิกาย ลัทธิ และ/หรือ มัสหับต่างๆ เป็นการฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอฮ์ ไม่ว่า  นักวิชาการ,
ผู้รู้, และผู้นำนิกาย จะขัดเกลาเหตุผลให้สวยงาม หลอกให้เชื่อว่า นิกายของตนคือศาสนาอิสลามแม่บทที่แท้จริง อย่างไร
ก็ตาม ไม่อาจจะหลอกลวงอัลลอฮ์ได้  การทำเช่นนี้ ท่านรอซูลมูฮัมมัดไม่มีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่า นิกายเหล่านั้นจะเสสร้าง
idolize ท่านศาสดามูฮัมมัดอย่างไรก็ตาม

 ทั้งสามข้อนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้ให้เห็น Frame work ในการเขียน และ การตั้ง กระทู้ต่างๆของผม และ เมื่อผม tag ผมจะบ่ง
เฉพาะความมุ่งหมายของผม ที่จะ Frame ความคิดของ เยาวชนมุสลิมให้ถูกต้อง ผมไม่สนใจ ท่านครู และนักวิชาการต่างๆ ที่เร่
สอนหลักการที่ออกนอกแนวางของอิสลาม ที่ไม่ได้ยึดถืออัลกุรอานเป็นหลัก และแหล่งวิชาอ้างอิง

ตัวอย่างที่ผมชี้ให้เห็นเพียงสามข้อนี้ถ้ามุสลิมผู้ใดไม่เห็นด้วย ก็คัดค้านมาด้วยเหตุผลและความสุภาพ ตามวิธีการของศาสนาอิสลาม
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่