ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร

กระทู้คำถาม
ดิฉัน (โจทย์) ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัดสินให้นางช่อผกา  วิชัยวงศ์ (จำเลย) ต้องชดใช้เงินค่าเสียหาย กรณีอุบัติเหตุรถยนต์ถูกชน ตามพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คดีหมายเลขดำที่ 884/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 36/2554 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2554
เจ้าพนักงานบังคับคดี แจ้งให้ดิฉันทราบว่า ดิฉันต้อง
1.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน เอง
 ........ดิฉันฯ ได้ดำเนินการแล้วที่สำนักงานที่ดินแล้ว และได้รับเอกสารการตรวจสอบครบถ้วน
2.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ ยานพาหนะ ณ สำนักงานขนส่ง เอง
........ดิฉันฯ ได้ดำเนินการที่สำนักงานขนส่งล้ว และได้รับเอกสารการตรวจสอบครบถ้วน
3.ดำเนินการติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร....ว่ามีบัญชีเงินฝากเลขที่................ประเภท........โดยแนบพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คดีหมายเลขดำที่ 884/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 36/2554 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2554 หมายบังคับคดี ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของจำเลย บัตรประจำตัวประชาชนของโจทย์
........ดิฉันฯ ได้ดำเนินการแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า จะต้องเป็นหนังสือที่มาจากหน่วยงานราชการ โดยอ้างมาตรา......
ดิฉันฯ ได้ชี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ทราบว่ากรณีของดิฉัน ไม่ใช่หน้าที่ของศาล หรือสำนักงานบังคับดดี เพรานิติกร ประจำสำนักงานบังคับคดี อ้างว่าเป็นหน้าที่ของโจทย์ ในการนำสืบทรัพย์ เมื่อได้ข้อมูลหรือหลักฐาน จะต้องนำมาส่งมอบให้สำนักงานบังคับคดี                                                    
                    ดิฉันฯ ขอเรียนถามและขอทราบรายละเอียดว่า กรณีของดิฉันฯ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มีกฎหมายหรือระเบียบมาตราใด  ที่ห้ามมืให้ให้ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับจำเลย (ถึงแม้จะมีหลักฐานพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คดีหมายเลขดำที่ 884/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 36/2554 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2554 หมายบังคับคดี ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของจำเลย บัตรประจำตัวประชาชนของโจทย์)  ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลแก่โจทย์ บ้าง
                   ขอกราบขอบพระคุณท่านในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
โทร.090-986-7486
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่