การสวดถึงพระเมตไตรย์ได้บุญขนาดนั้นเชียวหรือ?

อ่านจากคัมภีร์มูลปณิธานสูตรครับ

ในอนาคต หากผู้ใดได้ฟังเกียรติคุณของพระศรีอาริยเมตไตรย์โพธิสัตว์
แล้วมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ปฎิบัติตามโอวาท รู้ดีรู้ชั่ว ละบาปประพฤติกุศลกรรม
กับทั้งได้กราบไหว์สักการะรูปของท่าน เอ่ยถึงพระนามของท่านเสมอๆ
เมื่อจากโลกนี้ไป จักได้ไปเกิดในแดนสวรรค์ ไม่มีวันตกนรก
หากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จักเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ อุดมด้วยโชคลาภ ยศ สรรเสริญ สุขยิ่ง...

หญิงใดเกิดมาอาภัพหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ขี้โรครุมตัว... 
หากได้กราบไหว้ขอพรพระศรีโพธิสัตว์ดังกล่าวนั้น และหมั่นสร้างสมบุญบริจาคทาน
แผ่เมตตาต่อผู้อื่นสมํ่าเสมอ 
นางในชาติหน้าจะมีร่างกายไร้โรค รูปร่างงดงาม เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองยิ่ง

ถ้าผู้ใดเกิดมาในสกุลตํ่ายากจน ถึงกับเป็นข้าทาสขาดอิสระ
เมื่อสำนึกตนได้เพราะผลกรรมชั่วที่ตนเคยทำไว้ เพียงเขาตั้งใจกราบสักการะ
สวดภาวนาพระนามของพระศรีโพธิสัตว์ ๑๐๐ จบ ๑๐๐๐ จบ 
ก็จะได้ผลานิสงส์ส่งให้เขาไปเกิดในตระกูลสูง และพ้นจากอบายภูมิ

หากครอบครัวใดพร้อมใจกันรักษาศีล กินเจ เว้นทำบาปงดอาหารอันมีเนื้อมีเลือด
ภาวนา หมั่นสวดมนต์ระลึกถึงพระศรีโพธิสัตว์
ครอบครัวนั้นจะปราศจากโรคาพยาธิ จะอยู่อุดมสมบูรณ์ มีแต่ความสุขร่มเย็น

แท้จริงคนในโลกมนุษย์ ล้วนมีความผูกพันธ์ต่อพระศรีโพธิสัตว์
เพียงเขาระลึกถึงนามของท่าน รู้เรื่องราวในพระสูตรของท่านเพียงวรรคเดียวประโยคเดียว
ก็จักทำให้เขาประสบกับความสุขตลอดชีวิต
..............................

นี่เป็นบางส่วนของอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้น เทียบได้กับการบำเพ็ญทานเลยทีเดียว อยากทราบว่าเพียงสวดมนต์ถึงพระศรีอารย์ก็มีผลขนาดนี้เชียวหรือครับ?
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่