วันที่ 28 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล มัทธิว 2:13-18

วันที่ 28 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

+ มธ 2:13-18…

13เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิต” 14โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืนนั้น 15และอยู่ที่นั่น จนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตัรสทางประกาศกเป็นความจริงว่า
เราเรียกบุตรของเรามาจากประเทศอียิปต์
16เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงเห็นว่าพระองค์ถูกบรรดาโหราจารย์หลอก ก็กริ้วยิ่งนัก จึงทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง 17ดังนี้ พระดำรัสที่ตรัสไว้โดยประกาศกเยเรมีย์ก็เป็นความจริงว่า
18มีผู้ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์
เป็นเสียงร้องไห้และคร่ำครวญอย่างขมขื่น
นางราเคลร้องไห้อาลัยถึงบรรดาบุตร
นางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใด ๆ
เพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว+ อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• การฆ่าเด็กๆของเฮโรดที่ท่านนักบุญมัทธิวเล่า มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มาก เป้าหมายนั้นคือ “การไม่ยอมรับการบังเกิดมาของพระคริสตเจ้า”
o การที่ประชากรของพระเจ้าเอง ไม่ยอมรับพระองค์ ไม่ตอบรับการบังเกิดมาของพระองค์ ปฏิเสธพระองค์นั่นเอง ประชากรของพระองค์รู้อย่างดีว่าพระองค์คือพระมหากษัตริย์ที่จะต้องบังเกิดมา แต่พวกเขาไม่ต้อนรับพระองค์ นักบุญยอห์นเขียนในบทที่หนึ่งของพระวรสารว่า “พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์ แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์” (ยน 1:11)
o ชัดเลยครับ พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเพื่อประชากรของพระองค์ พระองค์เป็นความสว่างเจิดจ้าเกิดมาในยามค่ำคืนมืดมิดของชีวิตมนุษยโลก แต่มนุษย์ไม่รักความสว่าง บาปครอบงำจิตใจ ทำให้มนุษย์บ่อยครั้งเลือกที่จะเดินในความมืด และพยายามทำลายพระคริสตเจ้าองค์ความสว่างแท้...
o นี่คือประเด็นของพระคัมภีร์ที่เล่าเรื่องทารกผู้วิมล และนี่คือประเด็นที่เราน่าจะฉลองนักบุญทารกผู้วิมล.. เราได้ไตร่ตรองความขัดแย้งและความอิจฉาอีกทั้งความพยายามที่จะขัดขวางทำลายความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั่นเอง เฮโรดเป็นตัวแทนของกระแสโลกที่เบียดเบียนทำลายกระแสความรักของพระเจ้านะครับ

• พี่น้องที่รักครับ พ่อขอพาพี่น้องออกจากจินตนาการและเรื่องราวของทารกผู้วิมลในวัยเด็กของพ่อในอดีตสมัยพ่อเป็นเด็กที่คิดว่าคงมีการฆ่าเด็กทารกเป็นพันเป็นหมื่นคนตามจินตนาการ แต่ บัดนี้เรากลับมาสู่ปัจจุบันของเรา มาสู่เรื่องราวของโลก เรื่องราวของกระแสโลกที่เราพึงได้ตระหนักจริงจังกัน

o พ่ออยากเชิญชวนให้เราได้คิดถึงยุคของเรา การฉลองนักบุญทารกผู้วิมลวันนี้ทำให้พ่ออดคิดถึงความจริงของปัจจุบันไม่ได้ พี่น้องที่รักครับ...จินตนาการของพ่อในวัยเด็กที่ว่ามีการฆ่าทารกผู้วิมลในเบธเลเฮมจำนวนมากมายซึ่งไม่จริงทางประวัติศาสตร์ ที่ว่ามีเด็กตายเป็นหมื่นเป็นแสนที่เบธเลเฮมอย่างที่พ่อคิด

o แต่จินตนาการที่เคยเกิดกับพ่อ การประหารเด็กทารกจำนวนเป็นแสนเป็นล้านนั้นมันเป็นความจริงในปัจจุบันของโลกเราอย่างน่าเศร้าสลดเป็นที่สุด... พ่อได้ยิน ได้ติดตาม ได้ดูสถิติ ได้เรียนรู้ว่า การประหารชีวิตที่ทารกที่โหดร้ายกว่าในอดีต คือการกระทำของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่เฮโรดที่กระทำ... แต่กลับเป็นการทำลายชีวิตทารกในครรภ์ที่เรียกว่า “การทำแท้ง” เป็นฆาตกรรมที่โหดร้ายที่สุดโหดร้ายกว่าเฮโรดมากๆ เพราะว่าคนที่ตัดสินใจกระทำนั้นกลับกลายเป็นมารดาหรือบิดาของเด็กทารกในครรภ์

o พ่อได้รับทราบข้อมูลว่าประเทศไทยของเราเพียงประเทศเดียวมีการทำแท้งมากมายปีหนึ่งๆ นับหลายแสนราย ประเทศเดียวเท่านั้นพ่อขอย้ำ.. และถ้าเรานำจำนวนการกระทำฆาตกรรมที่โหดร้ายเช่นนี้ในแต่ละประเทศมารวมกันเล่า จำนวนมันจะมากมายสักเพียงใดในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน ในแต่ละปี...

o ยิ่งกว่านั้น มีเด็กเล็ก ๆ ที่แสนใสบริสุทธิ์เท่าไรที่ถูกกระแสโลกสังคมทำร้าย ให้ต้องกำพร้าเพราะถูกทิ้งอย่างไม่ได้รับความรัก ถูกทอดทิ้งให้ลำบากและอยู่กับตายายปู่ย่าอย่างที่ไม่เคยได้รู้จักหน้าพ่อของตนเอง จำนวนเท่าไรที่เป็นเช่นนี้• พี่น้องรักครับ โหดร้ายและมากมายยิ่งกว่าเบธเลเฮมมากมายนัก โลกปัจจุบันของเรามันมืดมนมาก มืดมนมากกว่าเมื่อสองพันปีก่อนo เรื่องเหล่านี้พ่อคงไม่ต้องอธิบายต่อในเรื่องสถิติการทำแท้งหรือการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กๆผู้บริสุทธิ์ ยิ่งกว่านั้น พฤติกรรมการกระทำรุนแรงต่อเด็กๆ ก็ล้นหลามและแสนมืดมนจริงๆ ไม่ใช่ใครอื่นผู้ทำฆาตกรรมแต่เป็นพ่อแม่ของลูกในครรภ์ที่กระทำกับพวกเขา....

• ดังนั้นวันนี้ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล พ่ออยากให้พี่น้องฟังเสียงคำสอนของนักบุญยอห์นอย่างดีๆครับ

o พ่ออยากให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นความสว่างขจัดความมืดมนในโลกของเรา ความมืดมนและโหดร้ายของสังคมที่มนุษย์ได้กระทำฆาตกรรมอันโหดร้าย คือการทำแท้ง หรือการทารุณต่อเด็กๆผู้บริสุทธิ์ในรูปแบบต่างๆ...

o พ่ออยากให้พระวาจาของพระจ้าวันนี้เตือนจิตใจของเรา “พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใดๆ อยู่ในพระองค์เลยถ้าเราพูดว่า…ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่างดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในความสว่างแล้วเราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันด้วย”

o พ่อขอย้ำเตือนจิตใจของเราด้วยพระวาจาของพระเจ้า พี่น้องเราต้องดำเนินชีวิตในความสว่าง และเงื่อนไขประการแรกที่ยอห์นย้ำสำหรับผู้ดำเนินชีวิตในความสว่าง คือ “การตัดขาดจากบาป”

o พ่อขอให้เราวิงวอนพระเจ้าโปรดให้สังคมของเราได้ตัดขาดจากบาป โดยเฉพาะฆาตกรรมที่กระทำต่อทารกในครรภ์ การความรุนแรงต่อเด็กผู้บริสุทธิ์

o พ่อเชิญชวนให้เราคริสตชนได้ภาวนาเพื่อวิงวอนของชีวิตที่บริสุทธิ์ ขอพระเจ้าโปรดประทานมโนธรรมและความรับผิดชอบ ประทานความสว่างแก่จิตใจที่มืดมนของพี่น้องในสังคมของเราในปัจจุบันเป็นพิเศษ....

• วันนี้ของให้เราภาวนาเพื่อเด็กๆผู้บริสุทธิ์ และให้ความสำคัญกับเด็กๆ พวกเขาน่ารักเสมอ
o ภาวนา รัก และช่วยให้พวกเขาได้เติบโตในความรักและในความจริง และ
o พ่อขอวิงวอนพี่น้องคริสตชนเราอย่าได้เดินในความมืด อย่าได้มีส่วน หรือสนับสนุน หรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กๆทารกในครรภ์มารดาเลย และขอให้เรากล้าที่จะคัดค้าน ปฏิเสธ และไม่ยอมรับหรือเห็นด้วยกับการณ์ใด ๆ เหล่านี้เลย
o นอกนั้น พ่อขอให้เราภาวนาเพื่อเด็กๆจะได้รับการปกป้องรักษาให้ปลอดภัย ให้ได้มีอนาคต การศึกษา การรู้จักพระคริสตเจ้า และพ่อขอวิงวอนให้เราได้มีส่วนในการชดเชยใช้โทษบาปของสังคมไทย การทำแท้งที่เป็นฆาตกรรมมากมาย
o ขอให้เราร่วมกันภาวนา ชดเชยใช้โทษบาป และถ้ามีโอกาสให้เราคริสตชนได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการใดๆ เพื่อบรรดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า พิการ และขัดสนในรูปแบบต่างๆ ด้วย...

• พี่น้องที่รัก... อ่านบทอ่านบทแรกจากจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งวันนี้อย่างดีๆนะครับ
o พระวาจาของพระเจ้าจะทำให้เรารักความจริง และมีความสุขกับความรักของพระคริสตเจ้า และรักพระองค์พระเจ้าองค์ความสว่างอย่างมั่นคงเสมอไปนะครับ
o พระเจ้าอวยพระครับ รักเด็กๆมากๆนะครับ พวกเขาต้องการการปกป้องของพวกเราเสมอครับ

1ยน 1:5-2:2…
5นี่คือสิ่งที่เราได้ฟังจากพระองค์
และเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้
คือ พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใด ๆ อยู่ในพระองค์เลย
6ถ้าเราพูดว่า เราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์
แต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด
เราก็กำลังพูดเท็จ เพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง
7แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่าง
ดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในความสว่างแล้ว
เราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันด้วย
และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์
ก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งปวง
8ถ้าเราพูดว่า “เราไม่มีบาป”
เรากำลังหลอกตนเอง
และ “ความจริง” ไม่อยู่ในเรา
9พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม
ถ้าเราสารภาพบาป
พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา
และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง
10ถ้าเราพูดว่า “เราไม่เคยทำบาป”
เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ
และพระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเรา
2 1ลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป
แต่ถ้าใครทำบาป
เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา
คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเที่ยงธรรม
2พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา
และไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้น
แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วยCR. : Somkiat Trinikorn
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่