[CR] ลอยกระทง timeline #นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก ตอนที่ 4 สวรรคโลก

ส ว ร ร ค โ ล ก timeline
เมืองสวรรคโลกจัดเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับ และก็ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี แต่ชื่อเรียกและสถานที่ตั้งอาจต่างๆ กันไปแล้วแต่ยุคสมัยและผู้ปกครอง และสวรรคโลกยุคใหม่อาจเรียกได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2459 คือตอนต้นของสมัยรัชกาลที่ 6 
เมืองสวรรคโลกถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดสวรรคโลก ส่วนอีกด้านหนึ่ง เมืองสุโขทัยก็คือจังหวัดสุโขทัย ในอีก 15 ปี ต่อมา (พ.ศ. 2474) ช่วงต้นรัชกาลที่ 7 ทางการได้มีการปรับเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคอีกครั้งโดยยุบจังหวัดสุโขทัยแล้วให้มาเป็นหนึ่งอำเภอภายใต้จังหวัดสวรรคโลก และราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งยุบจังหวัดสวรรคโลก โดยตั้งจังหวัดสุโขทัยขึ้นมาใหม่ สุโขทัยจึงกลับถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดอีกครั้ง ฐานะของจังหวัดสวรรคโลกจึงถูกลดให้เป็นอำเภอสวรรคโลกและสุโขทัยจึงถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดสุโขทัยนับแต่นั้นมา (ข้อมูลบางส่วนจาก Wikipedia https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสวรรคโลก  เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2563)
.
31 ตุลาคม 2563 9.49 น.
ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สวรรคโลกมีเสาหลักเมืองเป็นของตนเอง และสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายเหนือแยกซ้ายจึงไปสุดที่สวรรคโลก แทนที่ควรจะไปสิ้นสุดที่ตัวจังหวัดสุโขทัย
ศาลหลักเมืองสวรรคโลกหลังนี้เป็นอาคารหลังใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นและเสร็จพร้อมใช้งานผ่านมาประมาณ 5 ปี เป็นอาคารที่เน้นสีขาว สีเทา และสีทอง เป็นอาคารทรงจตุรมุขที่มีส่วนยอดเป็นทรงปรางค์ที่มีอิทธิพลมาจากปราสาทให้ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า “ฝักข้าวโพด” ซึ่งยอดปราสาททรงปรางค์แบบนี้ เราสามารถพบเห็นได้ทั้งในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย(มรดกโลก) และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(มรดกโลก) บนสุดของหลังคาทรงปรางค์เป็นนภศูลที่ทำด้วยโลหะ
.
31 ตุลาคม 2563 10.08 น.
ตัวสถานีรถไฟสวรรคโลกถือว่าเป็นอาคารสถานีรถไฟแบบที่สมัยก่อนเราเห็นจนชินตา ชินตาจนตอนนั้นเราไม่เคยคิดว่าวันนึงมันจะค่อยๆสูญหายไป จนปัจจุบันเราก็แทบจะหาดูไม่ได้ถึงขนาดต้องตามมาดูถึงสวรรคโลก และคิดว่าอาคารแบบนี้คงเป็นมาตั้งแต่แรกสร้าง วัสดุหลักที่ใช้คือไม้ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายรูปอยู่เนืองๆ สถานีสวรรคโลกยังคงตั้งเด่นอยู่เกือบจะใจกลางเมือง ตัวอาคารสีเหลืองตัดกับสีส้มเข้มดูร้อนแรง หลังคาสีส้มทำเป็นหลังคาจั่วโดยยื่นกันสาดออกมาด้านหน้า ชั้นล่างต่อเพิงออกกว้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ปลูกต้นลีลาวดีไว้ด้านข้าง ส่วนด้านหน้าอาคารด้านติดถนนมีที่จอดรถไม่กว้างนัก และป้ายสถานีสวรรคโลกยังคงเป็นป้ายสีขาว ตัวอักษรนูนสีดำดูแข็งแกร่งท้าแดดฝนตั้งแต่อดีตจวบจนทุกวันนี้
.
31 ตุลาคม 2563 10.19 น.
ร้านบะหมี่เม้งจังหวัดสุโขทัย อายุ 140 ปี ถือว่าเป็นร้านตำนานของสวรรคโลกที่ใครๆ ก็ว่าถ้ามาถึงสวรรคโลกก็ควรจะแวะชิมบะหมี่ร้อยปีสักชาม ร้านอยู่ข้างๆ สถานีรถไฟสวรรคโลกแบบเดินไปได้ เป็นร้านอยู่ในอาคารพานิชย์ 1 คูหา จัดร้านแบบร้านบะหมี่ย้อนยุค ที่ตั้งตู้กระจกใส่วัตถุดิบจำพวกเส้น และผักไว้ด้านหน้าร้านแบบเดินผ่านไปผ่านมาจะเห็นและรู้โดยปกติว่านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยว รสชาติบะหมี่ออกกลางๆแบบเฉพาะตัว มีคนพื้นที่แวะเวียนเข้ามาทานในร้านบ้างก็ซื้อกลับบ้าน ราคาไม่แพงและสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วย
31 ตุลาคม 2563 10.53 น.
ยังมีอาคารที่ควรไปเดินชมอีก 3 หลัง คือ 1. สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกหลังเก่าทรงปั้นหยาทำด้วยไม้อายุเกือบ 100 ปี แต่อาคารหลังนี้คงหลงเหลือแค่รูปทรงอาคารที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ให้คล้ายของเดิมมากที่สุด ส่วนวัสดุที่ส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ถูกทดแทนด้วยไม้ใหม่เนื่องจากวัสดุเดิมได้ผุพังไปตามกาลเวลา ด้านในจัดเป็นนิทรรศการขนาดย่อมเกี่ยวกับความเป็นมาของอาคาร และประวัติศาสตร์ของสถานีตำรวจ 
2. ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ที่สร้างด้วยไม้ทาสีเขียวสมัยนิยม (สมัยรัชการที่ 6-7) หลังคาทรงปั้นหยาระเบียงด้านหน้ากว้าง หลังคามีหน้าจั่วยื่นมาด้านหน้าประดับด้วยไม้ฉลุกลิ่นอายอาคารขนมปังขิง ประตูบานเฟี้ยมไม้ทาสีขาว อาคารนี้เคยผ่านการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระพันปีหลวงในปัจจุบัน) เมื่อครั้งเสด็จเยือนจังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก 
และ 3. อาคารคอนกรีตที่ปัจจุบันคือกุฏิเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ที่มีความแปลกตากว่าอาคารอื่น 
31 ตุลาคม 2563 11.34 น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก อยู่ตรงข้ามวัดสวรรคาราม โบราณวัตถุส่วนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ได้รับมอบมาพระสวรรควรนายก และเคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง รวมทั้งพระพุทธรูปที่ได้จากการดำเนินงานด้านโบราณคดีในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยโดยแบ่งตามการกำหนดอายุสมัยและรูปแบบศิลปะ ได้แก่ ศิลปะลพบุรี ศิลปะเชียงแสนหรือล้านนา ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอู่ทอง ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์
.
มีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัย อยุธยา ทั้งที่ผลิตขึ้นเองในอาณาจักรและผลิตภัณฑ์นำเข้า ไล่ขึ้นมาจนถึงเครื่องเบญจรงค์ในสมัยรัตนโกสินทร์
.
...จัดแสดง “เครื่องสังคโลก” ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน มีความสวยงาม  โดดเด่น มีการผลิตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จนสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ชาติอื่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องสังคโลกไม่ได้มีแค่เครื่องถ้วยเท่านั้นแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ อีกมากมายที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ สั่งสมกันมา เช่น ตุ๊กตารูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม กาน้ำหรือคนที เป็นต้น  ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการเคลือบได้เป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ภาชนะไม่เคลือบ เครื่องเคลือบสีน้ำตาลถึงดำ เครื่องเคลือบสีขาวขุ่น เครื่องเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอน เครื่องเคลือบสองสี และเครื่องเคลือบเขียนลายสีดำถึงสีน้ำตาลใต้เคลือบ... (https://www.museumthailand.com/th/301/museum/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-สวรรควรนายก เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2563)
 
-------------------------
คุณหมูยอ
เดินทาง 29 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563
บันทึกไว้เมื่อ 2 ธันวาคม 2563
------------------------
คลิ๊กเพื่ออ่านตอนอื่นๆ สำหรับลอยกระทง timeline
ตอน 1 นครสวรรค์ https://pantip.com/topic/40330368
ตอน 2 นครสวรรค์ (2) https://pantip.com/topic/40332582
ตอน 3 สุโขทัย https://pantip.com/topic/40336713
ตอน 4 สวรรคโลก https://pantip.com/topic/40360788
ตอน 5 สุโขทัย #ในคืนที่จำใจไปนอนพิษณุโลก https://pantip.com/topic/40365400
ตอน 6 พิษณุโลก https://pantip.com/topic/40370965
ชื่อสินค้า:   อำเภอสวรรคโลก
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่