[CR] อารยธรรมอียิปต์โบราณ ฉบับละเอียด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการล่มสลาย

ต้องออกตัวก่อนนะคะว่า ไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์แต่อย่างใด

มีเพียงความหลงใหลในความเป็นอียิปต์โบราณ

โดยมีหนังสือการ์ตูนเรื่อง "คำสาปฟาโรห์" ที่เคยอ่านตอนเด็กๆ เป็นแรงบันดาลใจ

และมีความใฝ่ฝันที่จะไปเที่ยวอียิปต์ตั้งแต่บัดนั้น แต่ยังไม่เคยได้ไปสักที

เลยคิดอยากจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณมาไว้ ณ ที่นี้

เผื่อว่าสักวันจะได้มีโอกาสไปเหยียบดินแดนแห่งอารยธรรมที่น่าทึ่ง

โดยภาพและทั้งหมดที่เขียนนั้นมาจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาจากหลายๆแหล่งด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วนที่สุด มิได้เขียนขึ้นเอง
(จะเขียนเครดิตให้ในตอนท้ายนะคะ)

เพื่อสนองความอยากรู้ของตัวเอง และเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการอ่านเกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ

....................................................................

อารยธรรมอียิปต์ (Egyptian Civilization)
ช่วงเวลา: ประมาณ 3100 – 30 B.C.

ที่ตั้ง: อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอียิปต์

ภูมิประเทศ: ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา และนอกหุบเขานั้นเป็นทะเลทรายซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติอย่างดีในการป้องกันศัตรู ส่วนตรงกลางหุบเขานั้นมีแม่น้ำไนล์ไหลผ่าน ในทุกๆปีของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม น้ำในแม่น้ำไนล์จะท่วมสองฝั่งและน้ำจะเริ่มลดในเดือนตุลาคม เมื่อน้ำลดจะทิ้งโคลนตมไว้ซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม 
ดังที่ เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก กล่าวไว้ว่า “อียิปต์เป็นของขวัญจากแม่น้ำไนล์” เพราะดินแดนโดยรอบของอียิปต์เป็นทะเลทราย แต่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านใต้จรดเหนือ โดยแม่น้ำไนล์ช่วงที่ไหลผ่านอียิปต์นั้นมีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตร หากไม่มีแม่น้ำไนล์สายนี้หล่อเลี้ยง อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณย่อมไม่ถือกำเนิดขึ้นมาได้

คำว่า “อารยธรรม” หรือ “civilization” หมายความว่าอะไร?

ความเจริญของสังคม หรือ วัฒนธรรม อันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยชี้วัดจาก สังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ การเมืองการปกครอง และปัญญาความคิด 

B.C. และ A.D. คืออะไร?

B.C. (Before Christ) หมายความว่า ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งคือช่วงเวลาก่อนยุคปฏิทินปัจจุบัน และคำว่า “Before Christ” หมายถึง ช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ

A.D. (Anno Domini) หมายความว่า คริสต์ศักราช ซึ่งหมายถึงยุคปฏิทินปัจจุบัน คำว่า “Anno Domini” เป็นภาษาละติน แปลว่า “ปีของพระเจ้า”  ซึ่งเริ่มนับปีที่1 (ค.ศ.1) เมื่อพระเยซูประสูติ

อารยธรรมก่อนอารยธรรมอียิปต์:

อารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมเก่าแก่เป็นที่สามของโลก อารยธรรมอียิปต์ได้ถือกำเนิดขึ้นก่อนที่จะมีอารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันด้วยซ้ำ (อารยธรรมกรีก: 1100 – 146 B.C., อารยธรรมโรมัน: 509 B.C. – 476 A.D.) มีเพียงอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเท่านั้นที่เกิดขึ้นก่อน 
จากที่คำนวณดูก็ทำให้ได้ทราบว่าอารยธรรมอียิปต์นั้นมีช่วงระยะเวลาที่นานที่สุด นั่นคือประมาณ 3,070 ปี ไม่แปลกใจเลยที่อารยธรรมอียิปต์มีช่วงเวลาที่หล่อหลอมความเจริญได้ถึงขีดสุดในหลายๆด้าน จึงส่งผลให้ทั้ง สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ความเชื่อ และศาสตร์หลายแขนง ของอียิปต์โบราณได้ถูกส่งต่อไปยังอารยธรรมกรีก และ โรมัน อีกด้วย

โดยจะขอกล่าวเพียงคร่าวๆเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุก่อนที่จะเข้าสู่อารยธรรมอียิปต์อย่างละเอียด
1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian Civilization)
อารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นอยู่ในช่วงเวลา 3500 – 539 B.C. ซึ่งเป็นอารยธรรมแรกของโลก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริส - ยูเฟรติส เมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนล่างใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย มีความอุดมสมบูรณ์ เรียกว่า “บาบิโลเนีย” (Babylonia) ส่วนบนซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งเรียกว่า “อัสซีเรีย” (Assyria) 
ภาพข้างบนนี้คือ “Ishtar Gate” แห่งบาบิโลเนีย ปัจจุบันถูกนำไปจัดแสดงไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Pergamon ในกรุงเบอร์ลิน, ประเทศเยอรมัน มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 575 B.C. ในสมัยของกษัตริย์ Nebuchadnezzar II 

เมโสโปเตเมียปัจจุบันเป็นที่ตั้งบางส่วนของประเทศอิรัก ซีเรีย และคูเวต โดยมีชาวสุเมเรียนเป็นชนเผ่าแรกที่ครอบครอง ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรลิ่ม หรือที่เรียกว่า “Cuneiform” (เชื่อว่าเป็นการประดิษฐ์อักษรครั้งแรกของโลก) 
ต่อมาดินแดนนี้ก็ถูกชนเผ่าอื่นๆยึดครอบครองตามลำดับดังต่อไปนี้ ชนเผ่าอามอไรต์ ชนเผ่าฮิตไทต์ ชนเผ่าอัสซีเรียน และสุดท้าย ชนเผ่าคาลเดียน นอกจากมีการประดิษฐ์อักษรขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกโดยชาวสุเมเรียนแล้ว ยังมีกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเกิดขึ้นอีกด้วย 
โดยในช่วงที่ชนเผ่าอามอไรต์ปกครองนั้น ได้มี “ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี” จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรบนแผ่นศิลา ในสมัยของพระเจ้าฮัมมูราบี (1792 – 1745 B.C.) ซึ่งประมวลกฎหมายนี้ยึดถือหลัก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ในการลงโทษ 
นอกเหนือจากนี้ในช่วงที่ชนเผ่าคาลเดียนเข้าปกครอง ได้มีการสร้าง “สวนลอยแห่งบาบิโลน” ขึ้นในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ (605 – 562 B.C.) ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า แต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังเท่านั้น 

อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้สิ้นสุดลง เมื่อพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียได้เข้ายึดครอง และผนวกเข้ากับจักรวรรดิเปอร์เซีย

แต่อย่างไรก็ตามอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้ส่งผ่านความเจริญทางด้านคณิตศาสตร์ ปฏิทิน และการชั่ง ตวง วัด ไปยังอารยธรรมต่อๆมา

2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ หรือ อารยธรรมอินเดีย (Indus Valley Civilization)
อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุนั้นดำรงอยู่ในช่วง 3300 – 1,300 B.C. และยิ่งใหญ่ที่สุดช่วง 2600 – 1900 B.C. ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของประเทศอัฟกานิสถาน ส่วนใหญ่ของประเทศปากีสถาน และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย โดยมีแม่น้ำสินธุไหลผ่านตลอดประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีน้ำตลอดทั้งปี อารยธรรมนี้เป็นที่รู้จักในฐานะการวางผังเมือง บ้านที่สร้างจากอิฐอบ 
ระบบการระบายน้ำและชลประทานที่ซับซ้อน และความสามารถในการแยกโลหะออกจากแร่ (ทองแดง, สำริด, ตะกั่ว, ดีบุก) เมืองใหญ่สองแห่งของอารยธรรมนี้คือ “โมเฮนโจ - ดาโร” (Mohenjo Daro) และ “ฮารัปปา” (Harappa) เป็นไปได้ว่ามีประชากรมากถึง 30,000 และ 60,000 คน และในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองสูงสุดอาจมีประชากรมากถึงห้าล้านคน
ชื่อสินค้า:   อารยธรรมอียิปต์
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่