กทท. จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ภาคกลาง

กทท. จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ภาคกลาง หนุนที่พักนักเดินทางที่มีคุณภาพ พร้อมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับททท. และอพท จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้น ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) คุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 6  จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี  ราชบุรี  นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าอบรมรวมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  ผู้ประกอบการ Online Platform ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local Alike และ Blogger ด้านการท่องเที่ยวเพจไปไหนดี การให้สินเชื่อรายบุคคลจากธนาคารออมสิน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก และชุมชนสมัครขอรับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50  ในพื้นที่ภาคกลาง ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ

สามารถสอบถามรายละเอียดขอขอรับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทร 02-141-3235

#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #พิพัฒน์รัชกิจประการ #โควิด19 #COVID19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #HomeLodge #ที่พักนักเดินทาง #การท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่องเที่ยว
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่