95 ชนิดของพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์


พืชต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ประเทศไทยมีพืชต่างถิ่น(alien plants) ประมาณ 1,500 ชนิด 
ส่วนใหญ่พืชเหล่านี้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย
ด้วยความตั้งใจนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับหรือพืชเกษตร 
บางชนิดเข้ามาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จากการคมนาคมขนส่งสินค้าไปทั่วโลก
หรืออาจแพร่กระจายเข้ามาตามธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน

ในจำนวนนี้พืชต่างถิ่นกว่า 200 ชนิด
มีการปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
จนกลายเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน(invasive plant)
และมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พืชเหล่านี้มีการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศป่าไม้
และทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ควรต้องมีมาตรการจัดการ ป้องกัน และควบคุม
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
จัดทำหนังสือ“พืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์”ขึ้นมา 
เพื่อรวบรวมข้อมูลของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานที่สำคัญ 
และมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อนุรักษ์ฯของไทย 
จำนวน 95 ชนิด(อันเป็นส่วนหนึ่งของพืชต่างถิ่น)

โหลดข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/30kAV8P
 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่