ศึกษาธรรมอย่างไรให้ตรงไม่นอกแนว รายชื่อหนังสือที่ควรศึกษา

เนื่องจากมีผู้สนใจศึกษาจำนวนหนึ่ง ถามมาว่าจะศึกษาอย่างไรให้ตรงทาง  เพราะหนังสือมากมาย. ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง  เป็นเหตุให้ผมจัดชุดหนังสือตามนี้ครับ
รายชื่อหนังสือนี้ล้อตามหลักสูตรนักธรรมตรี โท  เอก ปรับบางเล่มเพื่อความชัดเจนมากขึ้น.  ศึกษาจบนี้ก็จะเข้าใจใจความสำคัญของพระศาสนาและสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างเข้าใจชัดเจน

1.นวโกวาท
2.พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1
3.อธิบายธรรมในนวโกวาท
4.อธิบายธรรมวิภาคปริเฉทที่ 1
5.ศาสนพิธีสังเขป
6.พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 2
7.ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2
8.อนุพุทธประวัติ
9.พุทธานุพุทธประวัติ
10.ธรรมวิจารณ์
11.พุทธศาสนสุภาษิด เล่ม 3
12.พระมงคลเสสกถา
13.สมุดกัมมัฏฐาน
14.วิปัสสนากัมมัฏฐาน
15.สมุด-วิปัสสนากัมมัฏฐาน
16.มหาสติปัฏฐานสูตร
17.อุปกรณ์ธรรมวิจารณ์
18.อุปกรณ์กัมมัฏฐาน
19.ประมวลธรรมเอก
20.ประมวลพุทธานพุทธเอก
21.แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน
22.การปฏิบัติกรรมฐาน
23.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1-1
24.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1-2
25.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2-1
26.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2-2
27.วิสุทธิมรรค ภาค 3-1
28.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3-2
29.อุปกรณ์ธรรมวิจารณ์
30.อุปกรณ์กัมมัฏฐาน
31.ประมวลธรรมเอก
32.ประมวลพุทธานพุทธเอก
33.พุทธประวัติจากพระโอษฐ์(600)ปกแข็ง
34.พุทธธรรม

หนังสือที่หมดที่ ศูนย์ มมร.
35.พจนานุกรมฯ ประมวลธรรม 
36.พจนานุกรมฯ ประมวลศัพท์ 

สมาชิกท่านใดสนใจสั่งผมมีส่วนลด15% (ยกเว้นหนังสือฝาก) ที่ศูนย์หนังสือมหามกุฎฯ ติดต่อไลน์นี้ is.gd/Tg87iw  และแจ้งว่าสนใจสั่งหนังสือ  จะมีผู้ดูแลแนะนำไลน์ตรงกับศูนย์หนังสือครับ

ปล. ผมไม่มีส่วนได้เสียกับการสั่งน่ะครับ  มีเจตนาเพียงเพื่อเพิ่มทางตรงในการศึกษาให้บุคคลทั่วไปเท่านั้น

กันลิงค์ด้านบนเสีย
https://line.me/ti/g2/r_Gd7fC6H3ibbPKR7RO12g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่