มหายาน ตอนที่ 2 ปฐมบท...สัทธา จุดเริ่มต้นของการเดินทาง

กระทู้สนทนา
มหายาน ตอนที่ 2 ปฐมบท...สัทธา จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
 
...สัทธา เป็นอย่างไร...
 
ในลำดับต่อจากนี้ ข้าพเจ้าขอทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก
ทุกท่าน การตั้งกระทู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วย...มหายาน...
 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิกที่มีความสัทธา 
การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของมหายานเท่านั้น
 
เมื่อตนยังเขลาอยู่ ... ข้าพเจ้าไม่คิดตั้งตนเป็นอาจารย์ของผู้ใด


                   
 
 
สำหรับบุคคลที่มีความสัทธาการปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
ของมหายาน
 
บุคคลมีอยู่สองประเภท
 
บุคคลประเภทที่หนึ่ง สัทธาการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของ
มหายานเท่านั้น ไม่สร้างบารมีของตนเอง 
 
...สามารถ เรียนรู้ ศึกษา ตำรา เพื่อทำความเข้าใจและ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของมหายาน  
 
บุคคลประเภทที่สอง สัทธาการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของ
มหายาน เพื่อสร้างบารมีของตนเอง จะกล่าวในลำดับต่อไป ./
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่