จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว ที่สุดเจ๋ง  Ep. 5🤗🤗🤗🌱

จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว ที่สุดเจ๋ง  Ep. 5
  น้ำหมักจากพืชเพื่อใช้กับพืช
   ตอนที่แล้ว Ep. 4เราเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่น( Imo)มาขยายต่อเชื้อไว้ใช้งานในสวนเราแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพพื้นฐานสำหรับใช้ในแปลงเกษตรของเรานะครับ 
  1..น้ำหมักพืชเขียว เร่งต้น เร่งใบ
      ส่วนผสม 
        ....ยอดอ่อนของผักบุ้ง(เก็บช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น) ผักสีเขียวต่างๆ  3กก.
        ....กากน้ำตาล  1กก.หรือน้ำตาลทรายแดง  0.5กก.
        ....น้ำสะอาด    10ลิตร
        ....หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น   1 แก้ว(250ซีซี)
  วิธีทำ
      1.สับพืชผักสีเขียว ยอดผักบุ้งให้ละเอียด ใส่ลงในถัง 
      2.ใส่กากน้ำตาลหรือนำตาลทรายแดง และหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาถังหมักไว้15 วัน
     3.ครบ15วันเปิดฝาถัง เติมน้ำลงไป หมักต่ออีก30วัน กรองเอาแต่น้ำใส่ขวดเก็บไว้ กากนั้นนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไป
   อัตราการใช้
        น้ำหมักพืชเขียว 2ช้อนโต๊ะ/น้ำ 5ลิตร ฉีดพ่นผักทุกๆ3-5วัน เร่งต้นเร่งผล
 2..น้ำหมักผลไม้ เร่งดอกเร่งผล
      ส่วนผสม
  ...กล้วยน้ำว้าสุก มะละกอสุก  ฟักทอง    3  กก.
 ....กากน้ำตาล  1กก.หรือน้ำตาลทรายแดง  0.5กก.
 ....น้ำมะพร้าว      10ลิตร
 ....หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น   1 แก้ว(250ซีซี)
  วิธีทำ
      1.หั่นกล้วยน้ำว้าสุก มะละกอสุก ฟักทอง เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในถัง 
      2.ใส่กากน้ำตาลหรือนำตาลทรายแดง และหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาถังหมักไว้15 วัน
     3.ครบ15วันเปิดฝาถัง เติมน้ำมะพร้าว(ถ้าไม่มีน้ำซาวข้าวทดแทนได้)ลงไป หมักต่ออีก30วัน กรองเอาแต่น้ำใส่ขวดเก็บไว้ กากนั้นนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไป
   อัตราการใช้
        น้ำหมักผลไม้ 2ช้อนโต๊ะ/น้ำ 5ลิตร ฉีดพ่นผักทุกๆ3-5วัน เร่งต้นเร่งผล
3.น้ำหมักรกหมู
  ส่วนผสม
       ..รกหมูคลอดใหม่ๆ  1พวง
       ..กากน้ำตาล  1กก.หรือน้ำตาลทรายแดง  1 กก.
       ..น้ำสะอาด     10ลิตร
       ..หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น   2 แก้ว(500ซีซี)
วิธีทำ
        หาถังพลาสติกมีฝา1ใบ ใส่น้ำสะอาด  กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น   คนให้เข้ากัน    นำรกหมูใส่ถุงตาข่ายมัดปากให้แน่น ใส่ลงไปในถัง หมักไว้ไม่น้อยกว่า 30วัน
 อัตราการใช้
     น้ำหมักรกหมู 1ช้อนแกง / น้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่น คุณสมบัติ ช่วยให้ขั้วเหนียว  ลูกดกเพิ่มการออกรวงในข้าว
 4.น้ำหมักปลา
    ส่วนผสม 
     ....ปลาสด                                   3 กก.
     ….กากน้ำตาลหรือนำตาลทรายแดง  1 กก.
    ....หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น   2 แก้ว(500ซีซี)
วิธีทำ
  นำส่วนผสมทั้ง3ส่วน ผสมให้เข้ากัน ใส่ถังหมักไว้อย่างน้อย  30วัน กรองเอาน้ำไปใช้ อัตราการใช้
     1ช้อนแกง/น้ำ5ลิตร ฉีดพ่น เร่งการแตกใบอ่อน
5.น้ำหมักจาวปลวก ย่อยสลายตอซัง
     จาวปลวก เป็นรังของปลวกที่สร้างเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน จะพบภายในจอมปลวก สร้างจากมูลของปลวกที่ผสมกับใบไม้ และถูกย่อยสลายในลำไส้ปลวก  จาวปลวกจะพบกับเส้นใยสีขาว จับอยู่เป็นกลุ่ม เส้นใยเหล่านี้เป็นอาหารของปลวก และเมื่อปลวกกินเส้นใยของราเข้าไป จะถ่ายมูลชนิดที่สองออกมา ซึ่งปลวกจะนำมูลที่เป็นของเหลวนี้ไปใช้เคลือบผนังด้านในของห้องเห็ด
        แต่เมื่อถึงระยะหนึ่งปลวกจะกินน้อยลง และทิ้งรังตัวอ่อนไป ราจะเจริญเส้นใยเพิ่มมากขึ้น และเกิดดอกอ่อน (fruiting primodia) เป็นแท่งยาวโผล่ขึ้นมาจากรังเลี้ยงตัวอ่อน เรียกว่า pseudorhiza  และแทงผ่านชั้นดินขึ้นมาเป็นดอกเห็ด ที่เรารู้จักกันดี นั่นคือ เห็ดโคน    
   ส่วนผสม
   .. 1.จาวปลวกที่ขุดมาใหม่ๆ ประมาณ 2-3 จาว
   .. 2.ข้าวสุก ใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า 1 หม้อ
   ..3.น้ำสะอาด ประมาณค่อนถัง
  ..4.ถังน้ำมีฝาปิด 1 ใบ
  วิธีทำ
นำจาวปลวกมาบด แล้วคลุกกับข้าวสุก  เทลงในถังพลาสติกที่มีน้ำสะอาด ใส่ไว้เกือบเต็มถัง เหลือที่ว่าง จากปากถังประมาณ 1 ฝ่ามือ ปิดฝา ตั้งไว้ในบริเวณที่โดนแดดช่วงเช้า หมักทิ้งไว้ 7 วัน จะได้จุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำที่มีลักษณะเป็นน้ำสีขาว ใส มีกลิ่นเปรี้ยว พร้อมใช้งาน
    ถ้าต้องการขยายเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกให้ได้ปริมาณมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องขุดจอมปลวกเพื่อเอาจาวปลวกอีก เพียงแต่เตรียมข้าวสุก และในน้ำในปริมาณเท่าเดิม และนำน้ำจุลินทรีย์จาวปลวกที่ทำครั้งแรกมาคลุกกับข้าวสุกให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปเทใส่ถังพลาสติกที่มีฝาปิด และใส่น้ำเกือบเต็มถัง ปิดฝาทิ้งไว้ 7 วัน ก็จะได้น้ำจุลินทรีย์จาวปลวกไปใช้ประโยชน์ได้
  วิธีการใช้ย่อยสลายฟางข้าวในนา
   ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกแบบเข้มข้น จำนวน 10 ลิตรต่อไร่ ปล่อยไปตามน้ำหรือฉีดพ่นให้กระจายทั่วแปลงนา ระดับน้ำในแปลงนาต้องท่วมฟางข้าวประมาณ 1 ฝ่ามือ หมักทิ้งไว้ 5-7 วัน หากจะให้ฟางเปื่อยเร็วกว่านี้ ให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยน้ำหมักจากปลา เทใส่ไปพร้อมกับน้ำที่สูบเข้าแปลงนา จะทำให้จุลินทรีย์จาวปลวกย่อยสลายฟางข้าวอย่างรวดเร็ว ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ดินมีรูอากาศ
กรณีปั่นฟางสดหลังเก็บเกี่ยวข้าวทันที ให้ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกในอัตราเท่ากัน ปล่อยไปตามน้ำ หมักทิ้งไว้ 7 วัน จึงทำเทือก เริ่มหว่านน้ำตม หรือโยนกล้า หรือปักดำ
   ตอนหน้า Ep.6 จะว่าด้วยเรื่องการผลิตฮอร์โมนพืช อย่าลืมติดตามนะครับ
ขอขอบคุณบทความ จากเพจเรียนเกษตรง่ายๆกับครูชาตรี
#tiktok @theninwow
#ทำสวนปะหละ
#แม่ฉันทำสวน 

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย ปุ๋ยพืชสด
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่