ช่วยตรวจคำตอบให้ทีครับ ถ้าผิดก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ

ฝึกทำข้อสอบครับ

1. ไส้เดือนดินเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งโดย
ก.  ม้วนตัวกลิ้งไปโดยใช้  statocysts
ข.  ใช้  Psudopodia  เล็ก ๆ จำนวนมากที่เรียกว่า  setae
ค.  การบีบตัวของกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวแบบ  peristaltic  wave
ง.  เคลื่อนที่ด้วยขาเล็ก ๆ ไปมา 
ตอบ.ค
2. ในขณะที่พลาเรียเคลื่อนที่อยู่บนผิวน้ำ  จะใช้อะไรทำให้เคลื่อนที่
  ก.  กล้ามเนื้อวง        ข.  กล้ามเนื้อตามยาว
  ค.  พลาเนีย  หมึก      ง.  แมงกะพรุน  หมึก
ตอบ. ก
3.สัตว์ชนิดใดเมื่อเคลื่อนที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ตรงกันข้าม
  ก.  พลานาเรีย  แมงกะพรุน    ข.  พลานาเรีย  ไส้เดือนดิน
  ค.  พลานาเรีย  หมึก      ง.  แมงกะพรุน  หมึก
ตอบ ค.
4.สัตว์ชนิดใดไม่ต้องใช้การเคลื่อนที่เพื่อการดำรงชีวิต
  ก.  ไส้เดือนดิน        ข.  ตัวจิ๊ด
  ค.  ตัวตืด        ง.  หนอนน้ำส้มสายชู
ตอบ ง.
5.สัตว์ชนิดใดเมื่ออยู่ในช่วงโตเต็มวัยแล้วไม่มีการเคลื่อนที่
  ก.  ฟองน้ำ  ปะการัง      ข.  ปลิงทะเล  ดาวทะเล
  ค.  ไฮดรา  แมงกะพรุน      ง.  หอยนางรม  หอยทาก
ตอบ. ก
6.โครงร่างแข็งของแมลงไม่มีการเจริญเติบโต  แต่โครงกระดูกมนุษย์มีการเจริญเติบโตที่เป็นเช่นนี้เพราะ
  ก.  โครงร่างแมลงไม่มีเซลล์  แต่โครงร่างมนุษย์มีเซลล์
  ข.  โครงร่างแมลงไม่มีเซลล์เหมือนกับโครงกระดูกมนุษย์  ซึ่งไม่มีเซลล์เช่นกัน  แต่มนุษย์
              ยังมีกล้ามเนื้อ
  ค.  โครงร่างของแมลงเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว
  ง.  โครงร่างของแมลงและโครงกระดูกมนุษย์ต่างก็เป็นเซลล์  แต่โครงร่างแข็งของแมลงมี        เซลล์ที่อายุสั้น
ตอบ ง
7.ในการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน  อาศัยโครงสร้างใด
  ก.  กล้ามเนื้อวง  และกล้ามเนื้อตามยาว
  ข.  กล้ามเนื้อวง  กล้ามเนื้อตามยาว  และเดือย
  ค.  กล้ามเนื้อวง  กล้ามเนื้อตามยาว  และส่วนหน้าสุดของปล้องแรก
  ง.  กล้ามเนื้อตามยาว  กล้ามเนื้อวง  เดือย  และปาก
ตอบ ข
8.เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแมลงขนาดเล็ก  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
   ก. เมื่อกล้ามเนื้อยกปีกหดตัว  กล้ามเนื้อกดปีกคลายตัว  ปีกกดลง
   ข. เมื่อกล้ามเนื้อยกปีกหดตัว  กล้ามเนื้อกดปีกคลายตัว  ปีกยกขึ้น
   ค. เมื่อกล้ามเนื้อยกปีกคลายตัว  กล้ามเนื้อกดปีกหดตัว  ปีกยกขึ้น
   ง. เมื่อกล้ามเนื้อยกปีกคลายตัว  กล้ามเนื้อกดปีกคลายตัว  ปีกกดลง
ตอบ ก
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่