สิทธิของลูกจ้าง กรณีถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม(ทำงานมาแล้ว 120วันขึ้นไป)

คราวก่อน จขกท พูดเรื่องสิทธิต่าง ๆ เมื่อถูกเลิกจ้างในกรณีไม่ผ่านการทดลองงานไปแล้ว 
วันนี้จะขอมาพูดถึงเรื่องสิทธิของการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ทำงาน 120 วันขึ้นไปบ้างนะคะ

ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจ้างการถูกเลิกจ้าง และ ให้ออกจากงานแบบไม่สมัครใจ เมื่อทำงานครบ 120วันขึ้นไป
(ไม่เกี่ยวกับว่าผ่านการทดลองงานหรือไม่ หรือนายจ้างจะกำหนดว่าทดลองงานเกิน 120วันนะคะ เพราะเมื่อคุณทำงาน 120วันขึ้นไป ลูกจ้างได้สิทธิชดเชย    ตามกฏหมายแล้วค่ะ) การถูกเลิกจ้างกะทันหัน ตามกฎหมายแล้วจะได้เงินชดเชยจากนายจ้าง 2อย่าง คือ ค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง และ ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

1.ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง โดยไม่สมัครใจ และ ไม่มีความผิด มีดังนี้ค่ะ

อธิบายเป็นภาพนี้ น่าจะชัดเจนกว่านะคะ


2.ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือที่เรียกกันว่า ค่าตกใจ จะได้รับแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี ดังนี้ค่ะ

2.1 กรณีเลิกจ้างทั่วไป 
- นายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1งวดของการจ่ายค่าจ้าง
   เช่น ถ้าจ่ายเงินเดือนทุก 30วัน นายจ้างจะต้องแจ้งเลิกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบอย่างน้อย 30วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า        1เดือน ให้กับลูกจ้าง ถ้ารับเงินเป็นรายสัปดาห์ ก็ต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับ 7วัน

2.2 กรณีเลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นที กระบวนการผลิต การจำหน่าย การบริการ เนื่องจากนำเครื่องจักรมาใช้แทนคน  หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จนต้องลดจำนวนลูกจ้างลง
- นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60วัน (ไม่เกี่ยวกับว่ารับเงินต่องวดยังไงนะคะ คนละกรณีกับข้อ 2.1) หากลูกจ้างไม่ได้รับแจ้งตามระยะเวลาบังคับนี้ จะได้รับเงินชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60วัน (2เดือน)
- และ ถ้าลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาแล้ว 6ปีขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษเพิ่มอีก ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15วัน ต่อการทำงานครบ 1ปี (แต่รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360วันนะคะ) ง่าย ๆ คือหากทำ 6ปีขึ้นไป จะได้ค่าบอกกล่าวฯ 60วัน และอีก 15วันต่อปี

2.3 กรณีเลิกจ้างเพราะย้ายสถานประกอบการ
- นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน (ไม่เกี่ยวกับว่ารับเงินต่องวดยังไงนะคะ คนละกรณีกับข้อ 2.1) หากลูกจ้างไม่ได้รับแจ้งตามระยะเวลาบังคับนี้ จะได้รับเงินชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30วัน (1เดือน)
- หรือ หากมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างถูกต้อง แต่ลูกจ้างไม่ต้องการย้ายไปทำงานที่ใหม่ด้วย ก็ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 50% ของค่าชดเชยถูกเลิกจ้างที่มีสิทธิได้รับนะคะ

3.เงินชดเชยจะได้รับตอนไหน
- ปกตินายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ให้ลูกจ้างทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ ภายในวันสุดท้ายที่ทำงาน แต่หากถึงเวลานั้นแล้วยังไม่ได้รับเงิน ถือว่าเข้าข่ายการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ให้ลูกจ้างไปร้องต่อ พนักงานตรวจแรงงาน ที่สำนักงานคุ้มครองและคุ้มครองแรงงานแต่ละจังหวัด หรือ หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเจ้าหน้าที่ที่นั่น สามารถไปศาลแรงงานได้เลยค่ะ

4.กรณีที่ลูกจ้างจะไม่ได้ค่าชดเชยตามข้อ 1 คือต้องไม่เข้าข่ายข้อต่อไปนี้ค่ะ
- ลาออกเองโดยสมัครใจ
- ทุจริตต่อนายจ้าง หรือ ทำความผิดอาญา
- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
- ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน โดยที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว (ถ้าไม่ได้ทำผิด แต่ถูกส่งใบเตือนให้เซ็นต์ ถ้าไม่ผิดอย่าเซ็นต์นะคะ)
- ละทิ้งการทำงานติดต่อกัน 3วัน โดยไม่มีเหตุอันควร (ควรลางานเป็นลายลักษณ์อักษร และรอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนลา อย่าลาแบบฝากลา)
- ได้รับโทษจำคุก หรือ ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- มีสัญญาจ้างที่กำหนดระยะเวลาจ้างงานที่แน่นอน (สัญญาจ้าง ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับสัญญาทดลองงาน เพราะตามกฎหมายสัญญาทดลองงานที่นายจ้างทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องจ่ายค่าแทนการเลิกจ้าง สัญญาฉบับนี้ถือเป็นโมฆียะ หรือคือไม่มีผลตามกฎหมายค่ะ)

ปล.จขกท พยายามเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุด เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนนะคะ ท่านใดอยากเพิ่มเติม ท้วงติง เชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ 
เจตนาในการตั้งกระทู้แบบนี้ เพราะ จขกท พบเห็นเยอะมากที่ลูกจ้างขาดความรู้ความใจในสิทธิต่าง ๆ และ เยอะมากที่นายจ้าง HR เอาข้อมูลอันเป็นเท็จ มาข่มขู่ หลอกลวง เลี่ยงกฎหมายให้ลูกจ้างรับรู้ จนกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ถูกต้องต่อไป หวังว่ากระทู้นี้ จะพอเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ คนบ้างนะคะ

ปล.2 หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากสำนักงานคุ้มครองแรงงานในแต่ละพื้นที่ ให้ไปที่ศาลแรงงานได้เลยนะคะ นิติกรใจดี และให้ความช่วยเหลือลูกจ้างเสมอค่ะ และเคสแรงงานแบบนี้ ส่วนใหญ่คนชนะคดีคือลูกจ้างค่ะ ไม่ว่านายจ้างจะรวยล้นฟ้า มากอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่