ทราบไหมครับ ว่าทำไมก.คลังต้องการให้การบินไทยพ้นรัฐวิสาหกิจ แต่ขายหุ้นถึง 3.17%ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทย 51.03%
จริงๆขายหุ้นแค่ 1.04% ก็น่าจะเพียงพอให้ การบินไทยพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว 
แต่ทำไมต้องการหุ้นมากถึง 3.17% ให้กองทุนวายุภักษ์

ก็เพราะ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
ก. องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ข. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
ค. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ตาม ก. และ/ หรือ ข. มีทุนอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/ หรือรัฐวิสาหกิจตาม ค. และ/หรือ ก. และ/หรือ ข. มีทุนรวมด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
จ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม ง. และ/หรือ ก. และ/หรือ ข. และ/หรือ ค. มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

การบินไทยเดิมเป็น รัฐวิสาหกิจ แบบ ค.
คือมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 51.03% และ ธนาคารออมสิน 2.13%  รวม 53.16%
ทำให้กระทรวงการคลัง ต้องขายหุ้น 3.17%  เพื่อเมื่อรวมกับหุ้นที่ ธนาคารออมสินถืออยู่ จะมีหุ้น 49.99%ผลกระทบนี้ทำให้ บริษัทรัฐวิสาหกิจลูก ด้านล่างพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปทันที
1 บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด  การบินไทยถือหุ้น  55%
2 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด การบินไทยถือหุ้น  100%
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่