ชาติสุดท้าย(ชาติหน้าๆ)ของพวกเรา(ส่วนใหญ่)ก็คือการเป็นพระอรหันต์สาวกถ้างั้นชาตินี้ต้อง(พยายาม)มีจริยาความคิดฯเป็นโสดาบัน.

พระอรหันต์ มี 3แบบ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก
ในบรรดา 3 แบบนี้ พระสาวกมีมากที่สุด
พระอรหันต์ถือว่าเป็นจุดจบหรือชาติสุดท้าย สิ่งสุดท้าย ฯลฯ ของพวกเรา คือเมื่อไปถึงจุดนั้น เราก็จะมีความคิด จริยา การกระทำ อารมณ์ ฯลฯ แบบพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่เปลี่ยนแปลงไปทำ คิด พูดฯลฯ แบบอื่นนอกจากนี้อีก แม้ว่าจะสามารถทำได้ก็ตาม
พระอรหันต์คือชาติสุดท้ายหรือชาติหน้าที่สุดของพวกเรา
ถ้าอย่างนั้นชาตินี้ต้องพยายามเป็นโสดาบันเท่านั้น
เพราะพระโสดาบันคือผู้เข้าสู่กระแสนิพพาน อนาคตชาติหน้าต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอน
อยากทราบว่า พระโสดาบัน มีความประพฤติ จริยา ฯลฯ เป็นอย่างไร
พระอรหันต์ มีความประพฤติ จริยา ฯลฯ เป็นอย่างไร
อารมณ์พระอรหันต์คืออารมณ์ ความประพฤติฯลฯจริงๆของพวกเรา เพราะเป็นอารมณ์ที่มั่นคงและอารมณ์สุดท้ายก็คืออารมณ์ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้น
(ก่อนสุดท้ายก็ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ชอบสีแดงแต่ต่อมาก็เลิกชอบแดงไปชอบชมพูต่อมาอีกก็อาจเลิกชอบชมพูแล้วไปชอบส้มเป็นต้นส่วนสุดท้ายคือเมื่อถึงจุดนี้ก็จะคงตัว ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ชอบสีเขียว แต่พอต่อมาชอบสีม่วง ต่อมาก็ชอบสีม่วง ต่อๆไปอีกก็ชอบม่วง ฯลฯ)
ป.ล.ตอนนี้ดิฉันก็ยังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสอยู่ถ้ามีอะไรผิดขออภัยด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่