สอบถามเกี่ยวกับการใช้ Factor Analysis ---> MANOVA


ปัจจุบันผมทำวิจัยอยู่ครับ ซึ่งผมมีแนวคิดตามแผนภาพข้างบนครับ โดยแบ่งการวิเคราะเป็น 2 ช่วงด้วยกัน 

ช่วงที่ 1 คือช่วงที่ผมใช้ Factor Analysis จับกลุ่มตัวแปร X ครับ เพราะต้องการลดจำนวนตัวแปรและจับกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงครับ เมื่อจับแล้วนำไปสร้างแบบจำลองสมการจากการวิเคราะห์ MANOVA เนื่องจากผมมีตัวแปรตาม 3 ตัว แล้วผมจะได้แบบจำลอง 3 แบบ ของตัวแปร Y

โดยข้อมูลข้อมูลในช่วงนี้ ตัวแปร X ผม (ผู้วิจัย) ทำการเก็บค่าแล้วประเมินคะแนน (แบบ scale)  สมมติผมเก็บได้ 20 ชุด ทำให้อาสาสมัครที่ประเมินคะแนนต้องอิงจากข้อมูล ผม 20 ชุด ในแต่ละคน ถ้าอาสาสมัครมี 10 คน ผมก็ต้องวิเคราะห์ Factor Analysis 20*10 = 200 จำนวน ต่อมาทำการจับกลุ่ม Factor แล้วนำไปวิเคราะห์ MANOVA ซึ่งมีตัวแปรตาม (Y) ของอาสาสมัคร 

ช่วงที่ 2 คือช่วงที่ผมคาดว่า จะใช้ Multiple Regression วิเคราะห์ตัวแปรตาม Z เพื่อสร้างแบบจำลองสมการจากตัวแปร Y1 Y2 และ Y3

คำถามที่ 1 แนวคิดช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 เป็นไปได้ไหมครับ ? ถ้าเงื่อนไขการวิเคราะห์ผ่านตามทฤษฎี ?
คำถามที่ 2 การวิเคราะห์ % อิทธิพลตามลูกศร สามารถทำได้ไหมครับ ? แล้วควรใช้วิธีไหนครับ ?

พร้อมเปิดรับทุกความคิดเห็นครับ และแนวคิดที่กล่าวมาเป็นความรู้ที่ผมศึกษามาเบื้องต้นครับ ผมอาจจะยังไม่รู้ถึงปัญหาและความรู้มากพอครับ
โดยโปรแกรมที่จะใช้เป็นตัวช่วย คือ SPSS ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  สถิติ (Statistics) SPSS วิศวกรรมศาสตร์ งานวิจัย บทความวิชาการ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่