บทบาทหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กระทู้ผู้สนับสนุน

เมื่อพูดถึงสิทธิพิเศษของการลงทุนในประเทศไทย นักลงทุนส่วนมากจะเคยได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board off Investment: BOI) เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหน่วยงานที่คอยผลักดันส่งเสริมสนับสนุนนักลงทุนหรือบริษัทที่สนใจลงทุนการจัดตั้งโรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. หรือ I-EA-T Industrial Estate Authority of Thailand)  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยบริหารจัดการจัดสรรพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีระบบระเบียบและเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ

ภาระหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ กนอ. ได้เพิ่มประสิทธิภาพบริการด้วยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) ที่ครอบคลุมการให้บริการทั้ง "ก่อน" “ระหว่าง" และ "หลัง" การลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในทุกขั้นตอนการลงทุนได้อย่างสมบูรณ์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหรือติดต่อ กนอ. ได้ที่ http://www.ieat.go.th หรือ Call Center โทร +662 207 2700
#IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กระทรวงอุตสาหกรรม
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่