พึงสละทั้งอวัยวะ และชีวิต เพื่อรักษาธรรมไว้ การบริจาคอวัยวะ พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ    องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน     องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ    จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต"  "พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด พึงสละทั้งอวัยวะ และชีวิต เพื่อรักษาธรรมไว้"
_______________________________
วาทะของนักบวชคึกฤทธิ์กล่าวว่า "การบริจาคอวัยวะ พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ มีสิทธิที่จะมีโทษ" 
_______________________________
วาทะใคร? น่าเชื่อถือ และประเสริฐยิ่งกว่ากัน!!

ที่มาข่าว. https://www.facebook.com/BuddhaVajana-BuddhaDhamma-444879189005181/
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่