🆕  ใหม่!! 🆕  กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)

🆕  ใหม่!! 🆕   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (3 ธ.ค.62)  มีมติเห็นชอบ “มาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
(กองทุน SSF)”  เพื่อมาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือ LTF ซึ่งจะสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562

กองทุน SSF จะเริ่มเปิดขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม ระยะยาว ผู้สนใจสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการลงทุน + ต้องลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ และสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนำเงินลงทุนไปรวมกับกองทุนเพื่อการออมอื่นๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มวงเงินการลงทุนใน RMF เป็นไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน (เดิม 15%) และไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน

⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔⎔

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่