งบ BTS โปรดทำใจก่อนชม

กระทู้สนทนา
ใครมียินดีด้วย
 แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  
             บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                                          
                                   ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                             2562         2561         2562         2561
  กำไร (ขาดทุน)                 1,227,524      670,320    2,171,384    1,056,989
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    0.102        0.057        0.177        0.089
     ต่อหุ้น (บาท)            

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 
      ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น BTS (หุ้น)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่