หุ้นกู้ TMB.

อยากสอบถามครับ.   

หุ้นกู้ TMB.  จัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ A+ แนวโน้มคงที่.     แต่ความเสี่ยงระดับ 8

ฟังมา อธิบายได้ว่าเพราะเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ.     จึงเสี่ยงที่ระดับ 8

คิดเห็นอย่างไรครับ.  ดีใหม. ปลอดภัยใหม.    โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะปลอดภัย

อยากฟังความคิดเห็นท่านอื่นครับ

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น
Preview