การเข้าป่าไปทำสิ่งก่อสร้าง ได้ประโยชน์อันใด ศาสนาอื่นมีอย่างพุทธบ้างไหม

สายวัดป่า ที่มีครูบาอาจารย์ ที่ควรกราบไหว้บูชา เป็นแม่ทัพธรรม อาทิเช่น หลวงปู่มั่น

สมัยนี้ ยุคนี้ หลายสำนักเข้าป่า สร้างสิ่งก่อสร้าง เทถนน สร้างนู่น สร้างนี่ สร้างนั่น อย่างสวย อย่างหรู อลังการมาก

ไม่ว่าจะยกเหตุผลใดมา เช่น ฆราวาสทำให้ หรือให้เงินมาทำ หรือ เงินเหลือเลยให้พระทำเพื่ออกกำลังกาย หรือ เพื่อทะนุบำรุงศาสนา

"เรื่องอื่นไม่พูดถึง เอาเรื่องนี้เรื่องเดียว" " ว่าเข้าไปสร้างทำไมในป่า หรือ บนเขา ?"

ที่ใคร่รู้ เพราะน่ามี ญาติ พี่ น้อง ลูกศิษย์ ใกล้ชิด ท่านใด พอจะให้ความรู้ เป็นวิทยาทานได้

สาเหตุที่ใคร่รู้ เพราะเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่น ก็เห็นสร้างเพียงกุฏิหลังเล็กๆ แต่ถ้าเข้าป่า ท่านไปปักกลด ไม่ได้เข้าไปสร้าง

สถานที่ใด ฆราวาสเข้าไปวุ่นวายเยอะ ท่านก็จารีกไปหาความสงบแหล่งอื่น

อย่างที่ทราบกัน ไม่มีใครเกิดทัน หรือติดตามหลวงปู่มั่นไปทุกแห่ง แล้วใครจะรู้ 

โพสถามตามกลุ่มต่างๆ ที่อ้างตัวเป็นกลุ่มธรรม ท่านก็ไม่อนุมัติโพส คำถามคงไม่เข้ากับนิยามกลุ่มท่านๆเขา 

แต่ความสงสัยก็ยังไงก็อยากรู้จึงมาถามในนี้น่าจะมีผู้มีภูมิหลายท่านพำนักอยู่

ขอพลังจงสถิตอยู่แด่ท่าน ^_^
แสดงความคิดเห็น
Preview