ท่านบัวบรรลุธรรมขั้นโสดาบันตั้งแต่เป็นโยม!“ ท่านบัวบรรลุธรรมขั้นโสดาบันตั้งแต่เป็นโยม! "

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ เข้าสู่เพศบรรพชิตเมื่ออายุท่านมากแล้ว ฉะนั้นอายุกาลพรรษาของท่านจึงมีเพียง ๒๘ พรรษาเท่านั้น และมรณภาพในวัย ๘๐ ปี ณ วัดป่าหนองแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ เป็นพระเถราจารย์ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เอ่ยคำยกย่องว่าเป็นพระที่นั่งปฏิบัติสมาธิได้ยาวนานยิ่ง กล่าวกันว่าท่านสามารถนั่งกรรมฐานได้เป็นวันเป็นคืนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า บางครั้งนั่งนานถึง ๗ วัน ๗ คืน ก็มี การเข้าอุปสมบทของหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ก็เป็นเรื่องแปลกกว่าพระเถราจารย์รูปอื่น ๆ ในสายพระป่าฯ ด้วยกันอย่างมาก เพราะการเข้าบวช เกิดเพราะการบรรลุธรรมของท่านตั้งแต่ยังครองเพศฆราวาส
ดังคำยืนยันของหลวงปู่มั่นผู้เป็นแม่ทัพธรรม เป็นปฐมาจารย์แห่งสายพระป่ากรรมฐานที่ว่า :
“ ท่านบัวบรรลุธรรมขั้นโสดาบัน
ตั้งแต่เป็นโยม! "
เมื่อตอนที่หลวงปู่ยังครองเพศคฤหัสถ์นั้น ท่านเป็นบุรุษที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างยิ่ง แม้ต้องทำงานและครองเรือน แต่ท่านเป็นนักปฏิบัติภาวนาตัวยง ทุกครั้งที่ว่างเว้นจากงานเป็นต้องนั่งภาวนาอยู่เป็นนิตย์ แม้กระทั่งเวลางานก็จะภาวนาพุทโธกำกับใจอยู่เสมอมิได้ขาดว่ากันว่าครั้งหนึ่งท่านนั่งภาวนาอยู่ริมคันนา (เข้าใจว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในวันทำงาน) เป็นเพราะจิตของท่านรวมตัวกันรวดเร็ว และทรงสมาธิอยู่อย่างลึกซึ้งดื่มด่ำ ซึ่งขณะนั้นฝนเริ่มตกหนักหลายชั่วโมงจนน้ำได้ท่วมถึงที่นั่ง ท้ายสุดน้ำท่วมถึงเอว แต่ท่านก็ยังไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งมีผู้มาพบเป็นเพราะการปฏิบัติภาวนาของท่านวันนั้นเรื่อยมา ทำให้บรรลุโสดาบันขณะยังครองเพศฆราวาสอยู่ และท่านก็ยังดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติเหมือนเดิม จนร้อนไปถึงหลวงปู่มั่นต้องเอ่ยปากในที่ชุมนุมสงฆ์
ท้ายสุดหลวงปู่เพ็ง ผู้เป็นพระลูกชายของหลวงปู่บัวต้องนำตัวมาบวชในบวรพุทธศาสนา หลังจากพาบุพการีเข้าอุปสมบท พระลูกชายก็ลาสิกขาบทแล้วกลับมาบวชใหม่ ทั้งนี้ก็เพราะไม่ต้องการนั่งอยู่แถวหน้า หรือเรียกว่าแก่พรรษากว่าบิดานั่นเอง คุณธรรมอันนี้น่ายกย่องที่สุด
การพาตัวเข้ามาอุปสมบทก็เพราะการที่หลวงปู่บัว สิริปุณโณ ท่านสำเร็จธรรมขั้นโสดาปัตติมรรคนั้น ก็เท่ากับท่านได้ก้าวสู่กระแสนิพพานแล้ว เป็นพระอริยเจ้าโดยชอบ ดังนั้นถ้ายังครองเพศฆราวาสอยู่ ก็จะเป็นการสร้างบาปเวรให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว เพราะการอยู่ในฐานะผู้ครองเรือน บางคนอาจด่าว่า หรือพูดจาหยาบคาย ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากถ้าเข้าบวชเป็นพระสงฆ์เสีย ผู้คนก็จะกราบไหว้ไปโดยปริยาย

[ โอวาทคำสอนของ หลวงปู่บัว สิริปุณโณ ]
" สติกับจิตเป็นของคู่กันทุกสมัย "
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่