การเป็นประเทศพัฒนาแล้วของจีน

มีคำถามดังนี้ค่ะ
1.จีนแถบชนบทนี่กันดาร ไม่เจริญขนาดไหนคะ 
2.กทม.เทียบเป็นเมืองชั้นไหนของจีน (เราพอทราบว่าจีนมีการแบ่งเกรดของเมืองต่างๆ)
3.สมมุติว่า ถ้าย้ายคนจีนมาอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกให้หมด แล้วพัฒนาแค่แถบตะวันออกให้เจริญมากๆจีนสามารถเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ไหมคะ
4.เศรษฐกิจจีนมีปัญหาบ้างไหมคะ เราเห็นโตเอาเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น
Preview