พาสปอร์ต

    บิดา มารดา ไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ใช้เอกสารแค่นี้ใช่ไหมครับ หรือต้องมีใบอะไรเพิ่มเติมอีกครับ
1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
2.หากบิดา / มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการได้จะต้องมีเอกสารที่มีการลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่และรับรองจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอดังนี้
    - หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
    - บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา / มารดา (ฉบับจริง)
    - บุคคลที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้พาผู้เยาว์ไปยื่นคำร้อง
3.หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
4.หนังสือเดินทางเล่มเดิม หากเคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่