การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ต่ำกว่า15ปีไปต่างประเทศ

- ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรอยู่ในความดูแลของมารดาเพียงผู้เดียว
แต่บิดาได้ "จดรับรองบุตร" ไว้และตอนนี้เด็กก็ยังใช้สิทธิ์เบิกจ่ายราชการของบิดา ในกรณีนี้บิดาและมารดาแยกทางกัน
และ บิดา อยู่คนละจังหวัด ไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ได้ 
1. มารดาสามารถพาบุตรไปลงนามยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรเอง แต่เพียงฝ่ายเดียวได้ไหม?
2. หรือบิดาต้องไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ประทับตราผ่านอำเภอ/เขต ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบิดา 
     * ในกรณีนี้บิดาไปทำเพียงผู้เดียวได้ใช่ไหม  พร้อมส่งหนังสือนี้มาพร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดาตัวจริงมาให้ทางไปรษณีย์ เพื่อให้มารดานำไปแนบในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
3. ป.ค.14 หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร อุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้นเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว 
    ** ในกรณีนี้ไม่น่าจะทำได้เพราะจากที่อ่านดูแล้วน่าจะใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรส และไม่มีการจดรับรองบุตรเท่านั้น ความคิดนี้ถูกต้องไหมคะ

 ****มีใครพอจะแนะนำเราได้บ้าง งงมาหลายวันแล้ว....
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่