เสนอข้อธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆ ในการพิจารณาให้เข้าใจลึกซึ่งยิ่งขึ้น ดังนี้

สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั้นเป็นทุกข์
สิ่งใดเป็นทุกข์  สิ่งนั้นเป็นอนัตตา

ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า...
นั้นไม่ใช่เรา นั้นไม่ใช่ของเรา นั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา

สิ่งที่เกิดย่อมเกิดจากเหตุ  
สิ่งที่เกิดทั้งหมดทั้งมวลย่อมดับไปเป็นธรรมดา

ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า...
นั้นไม่ใช่เรา นั้นไม่ใช่ของเรา นั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา

เมื่อมีสุข ก็ต้องมีทุกข์
เพราะสุขและทุกข์ย่อมคู่กัน แยกจากกันไม่ได้

ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า...
นั้นไม่ใช่เรา นั้นไม่ใช่ของเรา นั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา

ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆ   ย่อมทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้
พระโสดาบันเมื่อพิจารณาเนืองๆ  ย่อมทำให้บรรลุเป็นพระสกิทาคามีได้
พระสิกทาคามีเมื่อพิจารณาเนืองๆ ย่อมทำให้บรรลุเป็นพระอนาคามีได้
พระอนาคามีเมื่อพิจารณาเนื่องๆ   ย่อมทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่