การสร้างโรงพยาบาลกับสร้างวัด ก็สร้างให้ดีพร้อมกันทั้ง 2 อย่างได้ ไม่จำเป็นต้องดีอย่างหนึ่ง ไม่ดีอย่างนึง

จากบทความ
วัด มีเงินเหลือ ร้อยล้านพันล้าน
โรงพยาบาลเป็นหนี้ ร้อยล้าน
เข้าโรงพยาบาลขอบริการฟรีๆ ดีๆ
เข้าวัด พระตีกระบาลแทบแตก บอกชอบ ต้องบริจาคเงิน ให้เยอะๆ
หมอรักษาจนหาย ดีใจรอดตาย รีบกลับไปแก้บน สร้างวัด สร้างวิหาร ไหว้พระ ขอบคุณพระเจ้า
หมอรักษาไม่ไหว ไปไม่รอด ตามวัฏสงสาร กลับด่าหมอ ด่าพยาบาล ไม่ไปด่าเทวดาที่บนไว้

มาคิดใหม่ ทำใหม่..
สร้างวัด สร้างวิหาร แค่พระพออยู่
แล้วมาสร้าง โรงพยาบาลดี มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย รักษาคนป่วยให้หายไวๆ กันดีกว่าไหม

จะสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างวัด ก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้น เป็นประโยชน์คนละรูปแบบ
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ช่วยรักษาร่างกายให้เป็นปกติ เมื่อกายเป็นปกติ ปราศจากความเจ็บป่วย จิตใจก็เป็นสุขได้ง่าย
วัดเป็นสถานที่อบรมจิตให้พ้นทุกข์ ละคลายความทุกข์ มีจิตละคลายทุกข์มีแต่ความสุขเบิกบาน ก็ทำให้สุขภาพกายสดใส แข็งแรงไปด้วย
ก็น่าจะส่งเสริมทั้ง 2 สถานที่นี้ให้ดีไปเลย ทำบุญให้กับ 2 ที่นี้ด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทาน และทำแล้วไม่เดือดร้อนตน ไม่เดือดร้อนผู้อื่น

การบริจาคให้โรงพยาบาลก็บริจาคด้วยจิตอนุเคราะห์และไม่เดือดร้อนตนเอง
วัดก็เช่นเดียวกัน ให้ด้วย 2 หลักการที่กล่าวมา สามารถทำบุญอย่างดีให้พระก็ได้ แต่การถวายนั้นต้องถวายสิ่งที่ไม่ทำให้พระผิดวินัย หรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมยุยงให้พระทำผิดวินัย เช่น ถ้าเราจะสร้างกุฏิไม้ให้พระ แต่เรามีเงินพอที่จะสร้างกุฏิปูนซึ่งคงทนแข็งแรงกว่า ไม่เดือดร้อนตน ก็สร้างกุฏิปูนไป เป็นต้น

ถ้าจะสร้างหรือถวายหรือประพฤติปฏิบัติอะไรให้พระ เลือกตามหลักสัปปายะ 7 ข้อก็ได้
สัปปายะ ๗ คือ
-อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
-โคจรสัปปายะ ทางเดิน ถนนหนทางไปมาได้สะดวก เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
-ภัสสสัปปายะ พูดคุยกันแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
-ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่อยู่ร่วมกัน บุคคลที่ติดต่อคบหา ควรเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรม เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
-โภชนสัปปายะ อาหารที่บริโภค ควรเป็นอาหารที่สบายต่อความเป็นอยู่ในอัตภาพแห่งตน เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
-อุตุสัปปายะ ฤดูอันเป็นที่สบาย เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
-อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถอันเป็นที่สบาย เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม 
https://www.phuttha.com/พระสงฆ์/ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์/สัปปายะ-๗

อย่างเช่นว่า ฤดูอันสบาย เมื่อถึงฤดูหนาว ก็ถวายเสื้อกันหนาว เพื่อให้พระท่านร่างกายอบอุ่นได้
  ถ้าอิริยาบทอันสบาย ก็ถวายเก้าอี้ เสื่อปูนอน อาสนะ สำหรับนั่ง นอนก็ได้ เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนอิริยาบทที่สบายได้

สรุปว่าจะถวายอะไร ก็เลือกสิ่งที่เหมาะสม ถูกต้องตามพระวินัย ไม่เดือดร้อนตนเอง ถึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถวายและผู้รับจริงๆ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่