ช่วยทำโจทย์เรขาคณิตหน่อยครับ

กระทู้คำถาม
1.ถ้าวงกลมPมีรัศมี 13 นิ้ววงกลม Q มีรัศมี 8 นิ้วโดยที่ส่วนของเส้นตรง P Q ยาว 29 นิ้วแล้วเส้นสัมผัสร่วม AB  (ซึ่ง A และ B  อยู่คนละด้านของเส้นตรง PQ) ยาวกี่นิ้ว
2.ถ้าวงกลมPมีรัศมี 8 นิ้ววงกลม Q มีรัศมี 3 นิ้วโดยที่ส่วนของเส้นตรง P Q ยาว 13 นิ้วแล้วเส้นสัมผัสร่วม AB  (ซึ่ง A และ B  อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตรง PQ) ยาวกี่นิ้ว
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
หลักการสำคัญคือ เส้นสัมผัสย่อมตั้งฉากกับรัศมี ณ จุดสัมผัส จากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส ก็จะหาคำตอบได้ ตามรายละเอียดในกรณีทั่วไปดังต่อไปนี้นะครับ

1. กรณีที่จุดสัมผัสอยู่คนละด้านของส่วนของเส้นตรง PQ

จากรูป จะเห็นว่าสามเหลี่ยม PAX คล้ายกับสามเหลี่ยม QBX  เนื่องจากเราทราบว่า PA = รัศมีของวงกลม P, QB = รัศมีของวงกลม Q และทราบความยาว PQ ดังนั้นจะสามารถหาระยะ PX ได้โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยมคล้าย กล่าวคือจะได้สมการ  PA/QB = PX/(PQ - PX) [สังเกตว่า QX = PQ - PX] ซึ่งเมื่อแก้สมการนี้ ก็จะได้ความยาว PX และ QX จากนั้นก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำให้เราหาความยาว AX, ความยาว BX  และหาความยาว AB = AX + BX ได้ในที่สุด

2. กรณีที่จุดสัมผัสอยู่ด้านเดียวกันของส่วนของเส้นตรง PQ

จากรูป จะเห็นว่าสามเหลี่ยม PAX คล้ายกับสามเหลี่ยม QBX จากหลักการของสามเหลี่ยมคล้าย จะได้สมการ PA/QB = PX/(PX - PQ) [สังเกตว่า QX = PX - PQ] ซึ่งเมื่อแก้สมการนี้ ก็จะได้ความยาว PX และ QX จากนั้นก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำให้เราหาความยาว AX, ความยาว BX  และหาความยาว AB = AX - BX ได้ในที่สุด
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่