ป้ายทะเบียนหาย มีแต่เล่มทำป้ายใหม่ได้มั้ยครับ

กระทู้คำถาม
พอดีเพื่อนจะขายรถให้ครับ  แต่รถเจ้าของเป็นอาจารย์ชาวต่ชาติ  กลับประเทศแกไปนานแล้ว แล้วรถยังไม่ได้โอนครับ มีแต่เล่มทะเบียน ซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสที่รถโอนไม่ได้ เพราะรถไม่ขาดต่อภาษีเลย แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ ป้ายทะเบียนหาย ครับ เลยอยากทราบว่า สามารถทำป้ายทะเบียน ใหม่โดยที่ไม่มีเจ้าของรถได้ไหมครับขอบคุณครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน คุณRemington21

      การขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่กรณีสูญหาย สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ถ้าเป็นกรณีชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตค่ะ
     
ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เกร็ดความรู้และข้อควรจำ
   - นำเพียงเอกสารไปยื่นคำร้อง ขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่  โดยไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ
   - การใช้รถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถมีความผิดตาม กฎกระทรวง มาตรา  11  บทกำหนดโทษมาตรา  60 มีโทษปรับ  200- 2,000  บาท
   - เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
   - ขนาดป้ายทะเบียนรถ รถยนต์  15 X  34  เซนติเมตร  รถจักรยานยนต์  17 X  17 เซนติเมตร  
   - หากเจ้าของรถประสงค์จะได้ขอแผ่นป้ายแผ่นเดียว หรือ  คู่ทั้ง 2 แผ่น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้พร้อมนำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมที่เหลืออยู่ไปคืนเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำร้องด้วย

กรณีบุคคลธรรมดา
เอกสารและหลักฐาน

   1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
   2. บัตรประจำประชาชน( ตัวจริงพร้อมสำเนา ) ของเจ้าของรถ
   3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
   4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
   5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )

หมายเหตุ : ไม่ต้องแจ้งความ แค่บันทึกถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง

หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่หมายเลขสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ค่ะ

SIRIWAN
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่