แชร์ประสบการณ์รับเงินประกันสังคม "กรณีว่างงาน"


"ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกต้อง 100 % ข้าพเจ้าทราบมาจากการสอบถามและไม่มีข้อมูลอ้างอิง"


ข้อมูลกรณีว่างงาน
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

กรณีการว่างงานข้าพเจ้าอยู่ในหัวข้อว่าโดย.... (ต้องดูจากเว็บไซต์ที่แนบไว้ข้างต้น)
      กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

ขั้นตอนการยื่น
     [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

วิธีคำนวณเงิน
     เงินเดือน 15,000 บาท  หา 30 % = 4,500 บาท (หาร) 30 วัน = 150 บาท ต่อวัน ( อย่าลืม 150/วัน เพราะจะต้องเอามาคำนวณ )
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง จากกรณีของข้าพเองกำหนดรายงานตัวของข้าพเจ้าตามภาพข้างต้น
     ครั้งที่ 1 รายงานตัว วันที่  07/09/2017 ช้ามา 1 วัน เงินเข้าวันที่ 12/09/2017 จำนวน 4,500 บาท  (30 วันเต็ม)
     ครั้งที่ 2 รายงานตัว วันที่ 30/09/2017 ก่อน 6 วัน เงินเข้าวันที่ 04/10/2017 จำนวน 3,600 บาท ( 24 วัน )
     ครั้งที่ 3 รายงานตัว วันที่  05/11/2017 ตรงวันรายงานตัว เงินเข้าวันที่ 08/11/2017   จำนวน 2,250 บาท ( 9 วัน )

  
   เชื่อว่าหลายคนต้องมีคำถาม ข้าพเจ้าจะพยายามอธิบายตามที่เข้าใจ


เงินของประกันสังคมจะคำนวณวันที่ 7 ของทุกเดือน จากที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบมา "จะเริ่มการคำนวณการนับจากตรงนี้"
     เดือนที่ 1  : ถึงช้ามา 1 วันแต่ลงทะเบียนวันที่ 7 ระบบจึงนับเป็น 30 วันให้จึงได้เงิน 4,500 บาท
     เดือนที่ 2  : กำหนดลงทะเบียนวันที่ 6/10/2017 แต่ข้าพเจ้าลงทะเบียนก่อนในวันที่ 30/09/2017  คำนวณแล้วจึงได้เพียง 24 วัน ระบบคำนวณเป็นรายวัน วันละ 150 บาท 150 X 24 = 3,600 บาท  "แต่ 6 วันที่เหลือก็ไม่ได้ตัดแต่ยกยอดไปร่วมให้กับเดือนถัดไป"
     เดือนที่ 3  : ข้าพเจ้ารายงานตัว 05/11/2017 ตรงวันรายงานตัว แต่ข้าพได้งานใหม่แล้วเริ่มงานวันที่ 16/10/2017   เพราะฉะนั้น เดือนที่ 3 เราจะได้ไม่เต็มเดือน วิธีคิดให้เรานับวันแรกคือวันที่ 7 ( วันที่ประกันสังคมคำนวณ ) นับจากวันที่ 7 ถึง 15 (ที่นับถึง 15 เพราะ 16 เริ่มงานใหม่) รวมเป็น 9 วัน เอา 9 + 6 วัน(ของเดือนที่แล้ว ที่เหลือ) รวมเป็น 15 วัน  15 วัน X 150 บาท = 2,250 บาท นั้นเอง

"ข้อแนะนำ"

   1.  ให้รายงานตัวให้ตรงเวลา ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าถาม เจ้าหน้าที่วันที่ไปส่งเอกสารเขาบอกว่า รายงานตัวลงก่อนได้ 7 วัน หลังไม่เกิน 7 วัน แต่อีกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่อีกท่านแจ้งว่า สามารถรายงานตัวได้ก่อน แต่ไม่สามารถรายงานตัวหลังจากวันที่กำหนดได้ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จะเชื่อใครดี ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและตัดปัญหาให้รายงานตัวให้ตรงวันที่ทางเว็บไซต์กำหนด
   2.  คุณไม่สามรถหลอกประกันสังคมได้ ถ้าคุณทำงานในบริษัทที่ได้มาตรฐาน บริษัทจะรายงานไปยังประกันสังคมว่าคุณได้ทำงานกับบริษัทเขาแล้ว
   3.  ตอนไปยื่นเอกสารให้เขียนข้อมูล เซ็นชื่อให้พร้อมจะได้ไม่เสียเวลา เตรียมเอกสารไปเพื่อสัก 2 ชุดก็ดีอาจไม่ได้ใช้แต่ก็ดีกว่าขาด
   4.  อย่าลืมว่าระบบจะคิดคำนวณเงินนับจากวันที่ 7 ของทุกเดือน (ทีแรกข้าพเจ้าเข้าใจว่านับครบเดือน 30 วันจากวันที่รายงานตัว ซึ่งจริงๆไม่ใช่)

สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัย ณ ที่นี้
ข้าพเจ้าเพียงตั้งใจทำเพื่อแชร์ประสบการณ์ เผื่อว่าอาจเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆ หากข้อมูลผิดพลาดโปรดแจ้ง
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่