สายโลหิต คืนนี้กรุงศรีแตกแล้ว ลางบอกเหตุ และ Timeline เพื่อความเข้าใจก่อนดู

เครดิต เอามาจาก http://what998.blogspot.com/2014/07/timeline-2.html
                        http://www.sookjai.com/index.php?topic=43576.0;wap2

ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือ พระเจ้าเอกทัศ  พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๓๓  พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา
ดังจะกล่าวต่อไปนี้นับเป็นการเสียกรุงครั้งที่ ๒  และเป็นครั้งสุดท้ายแห่งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

ลางนิมิตบอกเหตุเสียกรุง

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ สมเด็จพระพนรัตน์ กล่าวเหตุการณ์ไว้ว่า

พม่าล้อมกรุงอยู่ครั้งนั้นนานถึงสองปีเศษ  ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอาสาออกรบแตกยับเยินเข้ามา  ในที่สุดขุนนางจีน  
ขุนนางแขก  ขุนนางฝรั่ง  ขุนนางมอญ  ขุนนางลาว  และนายโจร  นายซ่อง  ก็ชวนกันออกอาสาตีกองทัพพม่า
ที่ล้อมกรุงทั้งแปดทิศก็มิได้ชนะ  พม่ากลับฆ่าฟันล้มตายแตกเข้ามาทั้งสิ้นด้วยอายุแผ่นดินกรุงพระนครศรีอยุธยา
ถึงกาลขาด  จึ่งอาเพศให้เห็นประหลาดเป็นนิมิต
     • พระประธานวัดเจ้าพระนางเชิง  น้ำพระเนตรไหลลงมาจากพระนาภี
     • วัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น พระบรมไตรโลกนารถพระอุระแตก  ดวงพระเนตรตกลงมาอยู่ที่ตักเป็นอัศจรรย์
     • พระเจดีย์วัดราชบูรณะนั้น  กาบินมาเสียบตายอยู่บนปลายยอดโดยอาเพศ
     • รูปพระนเรศวรเจ้าโรงแสงใน กระทืบพระบาทสนั่นไปทั้ง ๔ ทิศ
     • อากาศก็วิปริตไปต่าง ๆ บอกเหตุบอกลางจะเสียกรุง

ในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าก็กล่าวถึงอาเพศ   เมื่อกรุงศรีอยุธยาจะแตกไว้ว่า
“เมื่อใกล้จะเสียพระนครศรีอยุธยานั้นเกิดลางร้ายต่าง ๆ คือ
        พระพุทธปฏิมากรใหญ่ ที่วัดพนัญเชิง มีน้ำพระเนตรไหล  
        พระพุทธปฏิมากรติโลกนารถ  ซึ่งแกะด้วยไม้พระศรีมหาโพธิ์นั้นพระทรวงแยกออกสองภาค  
        พระพุทธปฏิมากรทองคำเท่าตัวคนและพระพุทธสุรินทร์ซึ่งหล่อด้วยนาค  อันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีสรรเพชญ์  
        ในพระราชวังนั้นมีพระฉวีเศร้าหมอง  พระเนตรทั้งสองหลุดหล่นลงอยู่บนพระหัตถ์  
        มีกาสองตัวตีกันตัวหนึ่งบินโผลงตรงยอดพระเจดีย์เหมือนดังคนจับเสียบไว้  
        เทวรูปพระนเรศวรนั้นมีน้ำพระเนตรไหลและเปล่งศัพท์สำเนียงเสียงอันดัง  
        อสนีบาตตกลงหลายครั้งหลายหน  

พระราชวงศานุวงศ์ข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรม  สำแดงเหตุที่จะเสียพระนครศรีอยุธยาหลายอย่างหลายประการดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้น”

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่