วัดพระธรรมกายยันที่ดินภูเรือเป็นของวัดกว่า 10 ปีแล้ว [ข่าว]

'พระมหานพพร' เผยปมที่ดิน อ.ภูเรือ ยันตามเอกสาร นส.3 ก. เป็นพื้นที่ของวัดพระธรรมกายมากกว่า 10 ปีแล้ว

พระมหานพพร ปุญญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่าพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้บริจากที่ดิน อ.ภูเรือ จ.เลย ให้ทางวัดพระธรรมกายแล้ว ตามเอกสาร นส.3 ก. ถือเป็นที่ธรณีสงฆ์มากว่า 10 ปีแล้ว และปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชน


ก่อนหน้านี้ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และสำนักงานพระพุทธศาสนา นำกำลังเข้าปฏิบัติการ "ทวงคืนผืนป่า โครงการสวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย" ซึ่งมีชื่อของพระธัมมชโย เป็นผู้ครอบครอง


การตรวจสอบพบว่า มีการออกหลักฐาน นส.3 ก อันเป็นเท็จ รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ  จำนวน 45-0-72 ไร่ จากการรวม นส.3 ก จำนวน 10 แปลง มีเนื้อที่รวม 84-3-21 ไร่ ไปเป็น นส.3 ก ฉบับเดียว แต่กลับมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 129-1-10 ไร่

ที่มา: Voice TV / 14 ก.ค. 2559พม.นพพร ปุญญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ชี้แจงความจริง กรณี สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย พระธัมมชโยถวายวัดพระธรรมกายไปหมดแล้ว ตั้งแต่ปี 2549 แต่ในเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ระบุชื่อสุดท้ายในการถือครองที่ดิน

ชี้แจงกรณี  สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย วัดพระธรรมกายขอชีแจงดังนี้

1. เรื่องการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ

ตามหนังสือจากอำเภอภูเรือ  รายงานถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เลขที่ ลย.0817/1992   ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557   เรื่อง การตรวจสอบการบุกรุกคลองสาธารณะ  ระบุว่า   พื้นที่ทั้งหมดของสวนป่าหิมวันต์    จากการตรวจสอบค่าพิกัดทั้งหมด   โดยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ยืนยันว่า อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 สำเนาภาพถ่ายหนังสือ  เลขที่ ลย.0817/1992 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557)

2. ประเด็น หนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.3ก.) ปลอม

สวนป่าหิมวันต์  ตั้งอยู่บน  หนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.3ก.) เลขที่ 726 เล่ม 8ก หน้า 26 เลขที่ดิน 87 หมายเลข 5243I แผ่นที่ 118 เนื้อที่ 129-0-0 ไร่ ตำแหน่งที่ดิน ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบตามกฎหมาย   ดำเนินการออกให้โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดิน  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2541  ซึ่งเป็นการกระทำโดยชอบของเจ้าพนักงาน  ทางวัดพระธรรมกายหาได้กระทำขึ้นมาเองแต่อย่างใด

ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวนี้  ก็ไม่ใช่ที่ดินของ  พระไชยบูลย์  สุทธิผล(พระเทพญาญมหามุนี)  แต่อย่างใด  เพราะได้ยกให้แก่วัดพระธรรมกายแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 และได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติของทางราชการจนแล้วเสร็จ  จดทะเบียนโอน  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

กรณีรังวัดรวม นส.3ก.  จำนวน 10 แปลง เข้าเป็นแปลงเดียวกัน  ออกเป็น นส.3ก. เลขที่ 726 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จำนวนเนื้อที่ 129 ไร่ ขอชี้แจงดังนี้

1) ประเด็นการดำเนินการเสร็จภายใน 2 วัน  เนื่องจากสำนักงานที่ดินอำเภอภูเรือ มีปริมาณงานรังวัดน้อย สามารถนัดทำการรังวัดได้ทันที  โดยหากมีผู้ยื่นขอรังวัดในวันนี้  สามารถนัดวันทำการรังวัดได้ในวันถัดไปได้เลย  และดำเนินการรวม นส.3ก.  ได้ในวันถัดไปจากวันทำการรังวัดได้เลย  หากไม่มีข้อขัดข้องอื่นได

2) ประเด็นการรังวัดรวม นส.3 ก.  ได้รวมเอาที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นที่หัวไร่ปลายนานอก นส.3 ก. เข้าไปด้วย  สาเหตุเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิดของผู้นำชี้เขตในการรังวัดออกเอกสาร   เพราะที่ดินว่างเปล่าซึ่งเป็นที่หัวไร่ปลายนาก็เป็นสิทธิครอบครองของเจ้าของที่ดินอยู่แล้ว  หากเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้อง  เจ้าของที่ดินก็ยินยอมให้แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายได้  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน  ตามคำขอฉบับที่ 1012(18)  ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 และทางช่างรังวัด  จากสำนักงานที่ดินสาขาด่านซ้าย  ได้ทำการรังวัดพื้นที่  พร้อมปักหมุดโฉนดโดยรอบพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารของสำนักงานที่ดินสาขาด่านซ้ายเท่านั้น

3. การปิดกั้นทางสาธารณะ

ตามหนังสือจากอำเภอภูเรือ   รายงานถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เลขที่ ลย.0817/1992 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557   เรื่อง การตรวจสอบการบุกรุกคลองสาธารณะ   ในส่วนของทางสาธารณะที่ไม่ปรากฏบนเอกสาร นส.3ก.   สวนป่าหิมวันต์แจ้งว่า  ไม่ได้ปิดกั้นทางสาธารณะแต่อย่างใด  ราษฎรสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา   ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้แจ้งให้   ทางสวนป่าหิมวันต์ไปดำเนินการแบ่งแยกทางสาธารณะ  และสวนป่าหิมวันต์ได้ไปดำเนินการตามขั้นตอนของการ  แบ่งแยกทางสาธารณะ  ปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่รังวัด  จากสำนักงานที่ดินสาขาด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ได้เข้ามาทำการรังวัดแบ่งแยก   ทางสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารของทางสำนักงานที่ดินสาขาด่านซ้ายเท่านั้น

4. สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำห้วยสาธารณะ

ตามหนังสือจากอำเภอภูเรือ   รายงานถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เลขที่ ลย.0817/1992 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557   เรื่อง การตรวจสอบการบุกรุกคลองสาธารณะ  ข้อที่ 1 พบสิ่งก่อสร้างเป็นกุฏิพระสงฆ์บริเวณริมห้วยข้าวมัน  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.3ก.) เลขที่ 726   เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเห็นว่า สิ่งก่อสร้างอยู่ชิดลำห้วยเท่านั้น  แต่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารยื่นลุกล้ำเข้าไปในลำห้วย

พระมหานพพร ปุญญชโย
ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่มา: winnews / 15 ก.ค. 2559
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่