Spacetime ไม่ได้แปลว่า กาลอวกาศ

กระทู้สนทนา
อ้างจากวิกิเลยละกัน
In physics, spacetime (also space–time, space time or space–time continuum) is any mathematical model that combines space and time into a single interwoven continuum.

http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime

เข้าไปลิงค์ มีคำว่าสเปซให้ลิงค์ต่อ
http://en.wikipedia.org/wiki/Space
Space is the boundless three-dimensional extent in which objects and events have relative position and direction.
คราวนี้ประโยคที่บอกความหมายของสเปซนี้มีอ้างอิงที่ บริทันนิก้า
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/557313/space
ข้อความในลิงค์
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ไหนไปดูลิงค์เชื่อมภาษาไทยของวิกิ คำว่า space มันแปลเป็น ปริภูมิ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
ปริภูมิ (อังกฤษ: space) คือส่วนที่ไร้ขอบเขต เป็นปริมาณสามมิติในวัตถุและเหตุการณ์ และมีตำแหน่งสัมพัทธ์และทิศทาง [1] ปริภูมิในทางฟิสิกส์มักจะถูกพิจารณาในรูปแบบของสามมิติเชิงเส้น และนักฟิสิกส์ในปัจจุบันก็มักจะพิจารณาพร้อมกับเวลาในฐานะส่วนหนึ่งของสี่มิติต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า ปริภูมิ-เวลา

เอ ประโยคนี้มันแปลมาจากบริทันนิก้านิ (ใช่ครับ เพราะอ้างอิงบริทันนิก้าลิงค์เดียวกับวิกิอังกฤษนั่นแหละ) แต่แปลแบบซับนรกหน่อย

และในลิงค์บริทันนิก้ายังให้ความหมาย space ที่แปลว่าอวกาศไว้แล้ว ยกมาให้อีกที
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

คือ นอกโลกนั่นเอง พวกคำว่ายานอวกาศ ท่องอวกาศก็ใช้กันในความหมายนี้

เนื่องจากความหมายว่า อวกาศ ใช้กันแพร่หลายมากกว่า พอเจอ spacetime หลายคนแปลเป็น กาลอวกาศ
หนังสือบางเล่มใช้ ตำแหน่ง-เวลา ก็สื่อได้ตรงกว่ากาลอวกาศ เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับอวกาศ

ประมาณ 2-3 ปีก่อนเห็นมีกระทู้ถกเรื่องคำแปลนี้ไปกันบ้าง

พอดีเห็นหลายล็อกอินใช้คำว่ากาลอวกาศ

คำมันอาจจะดูลงตัว แต่ไม่สื่อ มือใหม่มาอ่าน เดี๋ยวสงสัย มันคืออะไร เดี๋ยวจะคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับอวกาศนอกโลกอะไรไปนู่น

แล้วปริภูมินี่แปลว่าอะไรหว่า
ปริภูมิ    [ปะริพูม] (คณิต) น. เซตที่มีโครงสร้างบางอย่าง อาจเป็นโครงสร้าง แบบเรขาคณิตหรือโครงสร้างแบบอื่นก็ได้. (อ. space). (พจนานุกรม)

ดูแล้วน่าจะใช้ได้อยู่

ดูเพิ่มเติม
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ผิดพลาดตรงไหนช่วยชี้แนะด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview