ผลการดำเนินงานASPมาละ

กระทู้สนทนา
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
      บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                     ประจำปี
                                   ก่อนตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2557         2556
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  827,878    1,067,330
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.39         0.51
     ต่อหุ้น (บาท)            


งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
                                     ประจำปี
                                   ก่อนตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2557         2556
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  821,748    1,017,785
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.39         0.48
     ต่อหุ้น (บาท)

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่