กองทุน BKIND บลจ.บัวหลวง มีใครไปจัดมาแล้วบ้าง!!??!!

ผมจัดมาแล้ววันนี้
ถือติดมือนิดๆหน่อยๆ
ส่วนตัวชอบกองทุนรวมหุ้นไม่ปันผล
กะถือยาว 7 ปี เอาเงินไว้แต่งเมีย
แต่ถ้ายังหาไม่ได้ก็เป็นอันต้องถือต่อไว้ใช้ยามแก่เฒ่า
10ปี 15ปี ก็ว่ากันไป : )

คาดหวังผมตอบแทน6%ต่อปีเป็นอย่างต่ำ
- คิดจากดอกเบี้ยธนาคาร3%
- เงินเฟ้อคิดปีละ3%
ถ้ากองทุนทำได้6%ต่อปี ผมถือว่าน่าพอใจ
ถ้าได้มากกว่าก็ถือเป็นกำไรไป
ได้น้อยกว่าก็เก็บไว้ไม่ขาย เอาไว้เป็นมรดกให้ญาติๆ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
Process ในการคัดเลือกหุ้นให้ กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)
----------------------------------------------------------------------
วรวรรณ ธาราภูมิ CEO บลจ.บัวหลวง
20 ตุลาคม 2557
ในช่วงเริ่มต้น ทีมจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง จะใช้วิธีดังต่อไปนี้ไปกลั่นกรองคัดเลือกหุ้นมาให้ กองทุนรวมคนไทยใจดี (B-KIND) ลงทุน ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ข้อมูลที่แสดงข้างล่างนี้ เป็นข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557
------------------------------------------------------------------
Process ในการคัดกรองหุ้นให้ B-KIND
1. เริ่มต้นด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 654 บริษัท จาก SET และ mai
2. คัดเฉพาะบริษัทที่ได้ SET CG Awards จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเหลือ 485 บริษัท
3. ใช้เกณฑ์ CG Rating ของ IOD โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนน 3ดาว/ 4ดาว/ 5ดาว จะเหลือ 359 บริษัท
4. คัดกรองบริษัทที่มีสวัสดิการด้านกองทุนบำเหน็จบำนาญให้กับพนักงาน (ในรูปแบบใดก็ได้) จะเหลือทั้งหมด 357 บริษัท (ใครไม่ดูแลพนักงาน เราไม่ลงทุน)
5. คัดกรองหุ้นที่เหลือด้วยเกณฑ์ภายในของ บลจ.บัวหลวง ได้แก่
5.1) มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 20 ล้านบาทขึ้นไป (ใช้ค่าเฉลี่ย 1 ปี ย้อนหลัง)
5.2) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ROE ไม่ต่ำกว่า 10% (4 ไตรมาสย้อนหลัง)
5.3) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ Debt/Asset ไม่เกิน 0.8 เท่า
ปรากฏว่าผ่านด่านนี้มา 90 บริษัท ซึ่งเราจะนำคัดกรองต่อด้วย ESGC Scorecard อันเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ESGC (Environment / Social / Governance / Corruption) ที่เราส่งไปยัง 90 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 5
ปัจจุบันนี้มีบริษัท 34 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ESGC ของเรา (เราอยากให้ตอบครบทั้ง 90 บริษัท) ซึ่งทั้ง 34 บริษัทนี้จะเข้าไปอยู่ใน B-KIND Investment Universe ของเรา หมายความว่า ตอนนี้เรามีหุ้นที่ผ่านทุกเกณฑ์มาแล้ว 34 ตัว ส่วน B-KIND จะลงทุนในตัวไหน หรือกี่ตัว หรือจะลงทุนทั้งหมด 34 ตัวนั้น เราให้ผู้จัดการกองทุนมีอิสระในการคัดเลือกเอง
IR บริษัทต่างๆ ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ESGC ของเรา โปรดพิจารณาด้วย เพราะเราอาจจะเปิดเผยรายชื่อทุกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ ESGC ของเรา (หาก กลต ไม่มองว่าเป็นการชี้นำการลงทุน)
ลงทุนในบริษัทที่คัดกรองแบบนี้แล้วจะดีกว่าลงทุนในบริษัททั่วๆ ไปไหม
---------------------------------------------------------------------------------
เราเริ่มต้นด้วยการดูย้อนหลังว่า ณ 30 กันยายน 2557 ย้อนหลังไป 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี หุ้น 34 ตัวที่ผ่านเกณฑ์ของเรานี้เป็นอย่างไร โดยสมมติว่าเราลงทุนทุกหุ้น ด้วยเงินเท่าๆ กัน ปรากฏผลดังภาพ (แสดงเป็นผลตอบแทน ร้อยละต่อปี)
จะเห็นได้ว่าหุ้นที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกของเราซึ่งรวมถึงด้าน ESGC ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่า SET Index มาก ในทุกระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยเฉพาะในรอบ 10 ปีที่ยาวนานพอและผ่านวิกฤติ Subprime มาแล้ว ปรากฏว่า SET Index ขึ้นมาเฉลี่ย 9.42% ต่อปี แต่หุ้น 34 ตัวนี้ ให้ผลตอบแทนถึงปีละ 21.66% โดยเฉลี่ย
34 บริษัทนี้เปรียบเสมือนเรือดีๆ ที่แข็งแรง เดินทางถูกทิศ แม้จะพบอุปสรรคจนอาจต้องซ่อมแซมบ้าง แต่ก็สามารถนำพาผู้โดยสารในเรือเดินทางไปสู่จุดหมายได้สำเร็จอย่างสง่างาม
แม้ผลงานในอดีต จะไม่สามารถนำมารับประกันผลงานในอนาคต แต่ข้อมูลที่แสดงข้างต้นนี้ก็น่าจะทำให้เห็นผลของการลงทุนในกิจการดีๆ ที่คำนึงถึง ESGC
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่