ตื่นเถิดชาวพุทธ

ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้   อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พระองค์ก็ตกอยู่ในอำนาจของมาร
พญามารหรือบรรดากิเลสมารทั้งหลาย
มารยังได้ช่อง   มีอำนาจเหนือจิตใจ
มีอิทธิพลครอบครองจิตใจของพระองค์
แต่พอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว   พระองค์ก็พ้นแล้วจากอิทธิพลของมาร
ได้พ้นไปจากอิทธิพลของมาร   พญามาร
กิเลสมารทั้งหลาย   มารไม่ได้ช่อง
มารไม่มีโอกาส   มารหมดโอกาส
มารหมดสิทธิ์ในการมีอิทธิพลครอบงำจิตใจพระองค์ท่าน


      แต่...
      พระองค์ท่านก็ไม่ได้เข้าไปทำการฆ่ามาร
      พญามารหรือกิเลสมารทั้งหลายเลย

      และในเวลาต่อมา   ยังปรากฎว่า
      เหล่าเสนามารทั้งหลายได้มากราบทูลอาราธนา
      เพื่อให้พระองค์ท่านได้ดับขันธปรินิพพานเสีย
      ไม่ต้องประกาศพระศาสนา
      พระองค์ก็ยังตรัสแก่เหล่ามารทั้งหลาย   โดยสรุปว่า
      "ดูก่อนมาร   ตราบใดที่ภิษุ - ภิกษุณี   อุบาสกและอุบาสิกา
      ยังไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม   
      ปริยัติ   ปฏิบัติ   และปฏิเวธ   ยังไม่สมบูรณ์
      ตราบนั้นเราก็จะยังไม่ปรินิพพาน"
      จนถึงในคราวที่ทรงปลงอายุสังขารและเสด็จดับขันธปรินิพพาน
      ปรากฎว่า   มารก็ได้มาทูลอาราธนาอีกเช่นเคย (ซึ่งพระองค์ก็รับ)


แล้วอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไร?
ขอให้แง่คิดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ที่ผ่านๆมาพวกเราถูกมารหลอกหรือเปล่า
มารหลอกพวกเรามาโดยตลอดหรือเปล่า
โดยที่ถูกมารหลอกให้เราไปฆ่ามาร
เมื่อเราถูกมารหลอกให้ไปฆ่ามารให้ไปฆ่ากิเลส
แล้วอย่างนี้จะไปฆ่ามารหรือไปฆ่ากิเลสได้อย่างไร?
ไม่ได้หรอกนะท่านทั้งหลาย   ตื่นกันได้แล้ว
ตอนที่เราถูกหลอกให้ไปฆ่ามาร   ตอนนี้แหละเราคือมาร
โดนมารดลใจ


      ดังนั้นการที่จะพ้นจากอำนาจของมาร
      พ้นไปจากอำนาจของกิเลส
      ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปฆ่ามาร
      จะต้องไปฆ่ากิเลสมิใช่หรือ!
      การที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปฆ่ามาร
      เราได้ตกไปอยู่ในอำนาจของมารเรียบร้อยแล้ว
      การที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปฆ่ากิเลส
      เราก็ได้ตกไปอยู่ในอำนาจของกิเลสเรียบร้อยแล้ว
      และการที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปดับทุกข์
      เราก็ได้ตกไปอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์เรียบร้อยแล้วฉะนั้น   ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
ภารกิจหรือหน้าที่   ในการที่จะไปฆ่ามารในการที่จะไปฆ่ากิเลส
ในการที่จะไปดับทุกข์
ภารกิจหรือหน้าที่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ
ผู้ที่จะเป็นพุทธบุตร - พุทธสาวก - พุทธสาวิกาเลย
ท่านไม่ได้มีภาระกิจหรือหน้าที่ตรงนี้เลย   ไม่มีจริงๆดอกไม้   จากหนังสือ เพียงแค่รู้ (ฉบับปรับปรุง)  ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ ศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่