เรียนจบมาเกือบ 10 ปี ผมสามารถกลับไปฟ้องดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่สั่งให้แก้ผ้า (หมดทุกชิ้น) นอนเรียงบนลานหอพักได้หรือไม่ ?

ย้อนกลับไปตอนเรียน ปี 1 รุ่นพี่กลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมหาลัย สั่งให้รุ่นน้องปี 1 ตอนนั้นรวมถึงผม

นอนแก้ผ้ากลางลานของหอพัก รวมถึงการสั่งทำโทษต่าง ๆ นา ๆ ของรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่มหาลัย

ตอนนั้น ผมกลัว รุ่นพี่สั่งอะไรก็ทำหมด

ตอนนี้กลับมาทบทวนตัวเอง คิดว่าเรื่องนี้ฟ้องร้องได้หรือไม่ เพราะตอนนั้นผมทำไปโดยความไม่สมัครใจ

อยากกลับไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับ รุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่มหาลัยกลุ่มนั้นมาก ๆ เพราะไม่คิดว่าชีวิตมหาวิทยาลัยจะต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้

อยากทำดำเนินคดีให้ถึงที่สุด อย่าให้เอ่ยชื่อสถาบันเลยเดี่ยวจะมีคนลามปามไปเรื่องอื่นอีก

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้

มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 392 ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่