เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

บทอ่านพระคัมภีร์ วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์                                                 อสย 22:19-23

     องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะถอดท่านจากหน้าที่ และจะดึงท่านลงมาจากตำแหน่ง วันนั้น เราจะเรียกผู้รับใช้ของเรา เอลียาคิม บุตรของฮิลคียาห์ เราจะจะให้เขาสวมเสื้อของท่าน ให้เขาคาดผ้าคาดสะเอวของท่าน เราจะมอบอำนาจของท่านไว้ในมือของเขา เขาจะเป็นดังบิดาของชาวกรุงเยรูซาเล็ม และของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ เราจะวางกุญแจราชวังของกษัตริย์ดาวิดไว้บนบ่าของเขา ถ้าเขาเปิด จะไม่มีผู้ใดปิด ถ้าเขาปิด จะไม่มีผู้ใดเปิดได้ เราจะทำให้ตำแหน่งของเขามั่นคง เหมือนตอกหมุดไว้ในที่มั่นคง และเขาจะเป็นเหมือนบัลลังก์มีเกียรติแห่งครอบครัวบิดาของเขา”บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม                        รม 11:33-36
     
                พี่น้อง พระเจ้าทรงพระปรีชาและทรงรอบรู้ลึกล้ำเพียงใด คำตัดสินของพระองค์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ และมรรคาของพระองค์สุดที่จะเข้าใจได้ ใครเล่าจะล่วงรู้พระดำริขององค์พระผู้เป็นเจ้า ใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ ใครเล่าเคยถวายสิ่งใดแด่พระองค์ พระองค์จึงจะต้องประทานตอบแทนเขา เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์ โดยทางพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมนบทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 16:13-20

     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” แล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้า”ข้อคิด
     ถ้าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางกุญแจราชวังดาวิดไว้บนมือของเอลียาคิมตามที่อิสยาห์ได้ทำนายไว้และเป็นจริง พระเจ้าก็คือผู้ทรงปกครองสรรพสิ่งทั้งปวง โดยทรงมอบอำนาจนี้ไว้ในมือบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกสรร พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยวางกุญแจสวรรค์ไว้ในมือของนักบุญเปโตร เรามองดูพระสันตะปาปาทุกพระองค์แล้วจะเข้าใจเรื่องนี้ พระศาสนจักรเป็นสถาบันที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นบนโลกนี้ ไม่เกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดบริหารจัดการของมนุษย์เลยที่ทำให้พระศาสนจักรดำเนินมานับพันปี พระเป็นเจ้าทรงให้พระหรรษทานของพระองค์มาสู่มนุษย์ผ่านทางพระศาสนจักรนี้ พระศาสนจักรจึงเป็นเครื่องมือประทานความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแก่มนุษย์ เป็นแค่เครื่องมือที่พระทรงรับรอง เป็นผู้รับมอบกุญแจไว้ในมือ แต่ก็เป็นมือของผู้ที่พระทรงเลือกสรรแท้จริง เรากำลังอยู่ในพระศาสนจักรที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเบื้องบนผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์และการฉลองพระวาจา ท่านละว่าพระองค์เป็นใคร?
http://www.catholic.or.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1159:biblediaryaug24&catid=75&Itemid=337
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่