คิดอย่างไรกับวิศวะ สุรนารี?

ได้ข่าวมาว่าเปนมหาลัยที่กำลังมาแรงแบบ ก้าวกระโดด ในสายวิศวะ มีงานรองรับร้อยเปอเซ็น
ก้อเลยอยากทราบความคิดเห็นครับ
แล้วที่นี่มีดีพอที่จะเทียบเคียงเหล่าวิศวะ จากจุฬา เกษตร และ3พระจอมแล้วหรือยัง

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
"แล้วที่นี่มีดีพอที่จะเทียบเคียงเหล่าวิศวะ จากจุฬา เกษตร และ3พระจอมแล้วหรือยัง"  ของเจ้าของกระทู้ หมายถึงอะไรคะ ด้านผลงานการวิจัย อาจารย์ บุคคลากร หรือสภาพแวดล้อม หรือยังไงคะ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 22
มหาลัยอะไรก็ไม่รู้ บ้านนอกโคตรๆ

รายงานตัววันแรกอยากจะร้องไห้ มีแต่ป่าละเมาะแล้วก็ดินทราย รอบข้างเป็นไร่มัน อารมณ์เหมือนคนถูกพ่อแม่นำไปปล่อยทิ้ง มหาลัยก็กว้าง กันดารก็กันดาร ที่เที่ยวก็ไม่มี เดินทางก็ลำบาก จะเข้าเมืองทีก็ต้องนั่งรถประจำทางครั้งละแปดบาทหรือไม่ก็ขอติดสอยห้อยตามเพื่อนไป

ที่เที่ยวหลักก็มีแต่คลังพลาซ่า กับโรงหนังตรงห้าแยกประตูผี    

เพื่อนร่วมรุ่น ๖๐ คน จบ ๒๙ คน (จบสี่ปี ๔ คน) ที่เหลือหาที่เรียนใหม่

ทำไมผมถึงเรียนที่นี่ ????
เพราะว่าเอ็นท์ติดที่นี่ที่เดียวไม่มีสิทธิ์เลือก

ศิษย์ มทส. ไม่ได้เก่งเลิศเลออะไรอะไรหรอกครับ สมัยก่อนๆ ก็แค่เด็กบ้านนอกที่พยายามแสวงหาโอกาสทางการศึกษา ความเก่งที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จากที่อาจารย์พร่ำสอนให้ โชคดีที่ได้อาจารย์หลายๆ ท่าน ท่านเก่งมากๆ เช่น อาจารย์มนัส แห่งโลหการ อาจารย์วีระยุทธแห่งเซรามิก อาจารย์ทวิช แห่งเครื่องกล สามท่านนี้ก็ระดับปรมาจารย์ของเมืองไทย และยังมีอาจารย์อีกหลายต่อหลายท่านที่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ ที่ท่านได้เสียสละสั่งสอนลูกศิษย์โง่ๆ อย่างพวกผม ให้จบมาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่ยากลำบาก  

เรื่องจะไปแข่งไปเทียบกับใครนั้นไม่เคยคิดครับ ผมว่าศิษย์ มทส. ค่อนข้างจะเจียมตัวนะ เรามันมหาลัยบ้านนอก มหาลัยตั้งใหม่ ขอแค่มีโอกาสได้ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็พอแล้ว ....  
ความคิดเห็นที่ 29
ถ้าจะให้ไปเทียบกับสถาบันต่างๆ ผมเชื่อว่า ศิษย์เก่า มทส หลายๆคนคงไม่อยากไปเทียบกับใครหรอกครับ จะดีกว่า หรือ จะแย่กว่า ผมคิดว่าไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรเลย สถาบันไหนดีเราก็ควรยกย่อง และยอมรับ ผมในฐานะศิษ์เก่า แห่ง มทส รุ่นที่ 10 มีความภาคภูมิใจในสถาบันมากๆ แม้ว่าสถาบัน ความเก่าแก่หรือชื่อเสียงอาจจะยังไม่เท่ากับสถาบันอื่นๆ แต่ผมก็ภูมิใจมากๆ ก็เหมือนกันกับศิษย์เก่าของสถาบันอื่นๆ ที่ย่อมภูมิใจในสถาบันของตนเอง

ส่วนที่ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนั้น สำหรับผมไม่มีข้อมูลมากพอที่จะอ้างอิงว่า จริงได้ แต่ หลังจากที่ผมจบออกมาแล้วหลายปี แต่ก็ยังกลับไปเที่ยวเล่น หาอาจารย์ หาเพื่อนพ้อง พี่น้อง ที่ยังศึกษา หรือทำงาน ใน มทส. ผมเลยบอกได้ว่า ปัจจุบัน เจริญก้าวหน้าไปมากครับ ทั้งด้าน กายภาพ ตึก อาคาร การศึกษา และ ผลงานของมหาวิทยาลัย

สรุปคือ ภูมิใจ แต่ ไม่แข่งกับใครครับ ให้สังคมเป็นผู้ตัดสินดีกว่า

SUT#10 CPE#7 #ANURAKCLUB#10 #ASTRONOMYCLUB#4 อมทส 2547
ความคิดเห็นที่ 41


อ้างอิง www.nru.go.th/

SUT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

จำนวนผลงานตีพิมพ์มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ด้านต่างๆ
(เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพวิชาการของสถาบันนั้นๆ)

ด้าน Engineering (สีแดง หมายถึง แปดเกียร์เก่า)ด้าน Physics (ฟิสิกส์) (สีแดง หมายถึง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)


Materials Science (วัสดุศาสตร์) (สีแดง หมายถึง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)


Mathematics (คณิตศาสตร์) (สีแดง หมายถึง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)


ด้าน chemistry (เคมี) (สีแดง หมายถึง 9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)


ร้อยละอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก


ตัวย่อของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่คุ้นเคย)
CU        จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
MU        มหาวิทยาลัยมหิดล
CMU      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KU         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KKU       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PSU       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
KMUTT   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TU         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SUT       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
KMITL    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMUTNB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
MSU       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
UBU       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SWU      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
NU         มหาวิทยาลัยนเรศวร
BUU       มหาวิทยาลัยบูรพา
MFU       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
WU        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
MJU       มหาวิทยาลัยแม่โจ้
SU         มหาวิทยาลัยศิลปากร
TSU       มหาวิทยาลัยทักษิณ
UP         มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนมากเป็นเด็กโควต้า 80 %(เด็กโควต้า Gpaxต้องไม่ต่ำ2.75Up และบางสำนักวิชา 3.00Up) เด็ก แอดมิชชั่น 20%
ก็แสดงว่าเด็กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีเด็กระดับ ปานกลาง-ถึงเก่ง
ที่ไม่เอาเด็กเก่งล้วน 100% เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส นำเด็กเรานั้นมาเจียรนัยให้เป็นเพชรเม็ดงาม

แต่คุณรู้หรือไม่....
ข้อมูลปี 2552 2553 2554 2555
เด็กที่สำเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรต่อรุ่น
จบกันไม่ถึง 45 % ก็คือ เรียน100 จบ 45คน
ก็บ่งบอกถึงว่าถ้านักศึกษายังไม่พร้อม ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ปล่อยสู่สถานประกอบการ
และ45คนเหล่านี้ ตามข้อมูลของ สกอ.(สกอ.คืออะไรไปหาเอาเอง) มีงานทำประมาณ90 %(ทำไมถึง90% เพราะสหกิจศึกษายังไงหละ) ก็คือมีงานทำ 40-41คน


รู้หรือไม่...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น1-9
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
http://www.nru.go.th/main/page_home.phpอันดับ 9 ด้านวิชาการ
http://www.urapcenter.org/2012/country.php?ccode=TH&rank=all

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อายุ 23 ปี)
มีศาสตราจารย์ 13 ท่าน

มหาวิทยาลัยมหิดล 223 คน (100ปี+)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 220 คน (100ปี+)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 79 คน (63ปี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 60 คน (79ปี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 55 คน (100ปี+)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 คน (64ปี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 คน (46ปี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 คน (70ปี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 คน (45ปี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17 คน (42ปี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 43 คน (47ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 คน (23ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 คน (50ปี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 คน (42ปี)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C

สังเกตุได้ มหาวิทยาลัยที่เน้นด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีศาสตร์ตราจารย์ ประมาณ 10 - 13 คนอยู่แล้ว

ผมนำข้อมูลมานี่(และก็เป็นข้อมูลรวมๆ)ก็เพื่อบ่งบอกว่า จบจาก "มทส"ร้องไห้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ไม่น้อยหน้าาใคร มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมคนอื่นได้เท่านั้นเอง อย่างน้อยๆก็มั่นใจได้ว่ามีงานลองรับ

คนที่มี วุฒิการศึกษา หวังว่าจะไม่ ต้มยำกุ้ง นะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี 6 สำนักวิชา
เปิดมา 23 ปี (เราอายุน้อย เราไม่เคยคิดแข่งกับใคร เราแข่งกับตัวเอง เราไม่เคยดูถูกใคร เราพัฒนาเคียงคู่สังคม)


อ้ะอีกอย่างช่วย ลบคำนี้จะเป็นพระคุณมาก "ที่นี่มีดีพอที่จะเทียบเคียงเหล่าวิศวะ จากจุฬา เกษตร และ3พระจอมแล้วหรือยัง"
เรื่องของสถาบันไม่ใช่เรื่องมาเปรียบเทียบหรือมาอวยกันนะครับ สถาบันใคร ใครก็รัก แต่ละที่ก็มีดี มีคุณภาพแตกต่างกัน
ความคิดเห็นที่ 26
เอาความจริงมาพูดกันเลย ผมจบจาก มทส เหมือนกัน
เด็กวิศวะที่นี่เหมือนกับเด็กเหลือเลือกจากที่อื่นๆ เพราะถ้าคุณเรียนเก่ง ก็ไปเข้าจุฬา ขอนแก่น ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง กันหมด
แต่ที่ตูต้องมาเรียน เพราะตูไม่ติดที่ไหนแล้ว
บางคนก็ได้โควต้ามา แบบผม อิอิ
เด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็เด็กบ้านนอก สมบุกสมบันกันทั้งนั้น
มันก็เลยเป็นความอึด ถึก สู้งาน
เวลาไปทำงาน เจ้านาย เพื่อนร่วมงานจะชอบ
แค่นั้นแหละ
ที่ทำงานผม จะรับวิศวกรจาก มทสเท่านั้น
เป็นนโยบายของประธานบริษัทครับ
ความคิดเห็นที่ 10
เป็นมหาลัยที่มีอ.เขี้ยวๆสังกัดอยู่เยอะครับ
ส่วนนึงเพราะใจป้ำมาก ให้เงินเดือนเยอะมาก
คนดีๆมีความสามารถเลยอยากมาทำงานด้วยเยอะ
(ผมก็เล็งไว้ว่าจบเอกเมื่อไหร่จะไปฝากตัว หัวเราะ)
สาธารณูปโภคพื้นฐานมีครบ จะว่าไปดีกว่าม.ดังๆในกรุงเทพซะอีก

แต่ดูเหมือนว่าหลักสูตรเน้นจบไปแล้วให้ออกไปทำงานมากกว่าเน้นวิชาการ (ความเห็นส่วนตัว)
ตรงนี้มีทั้งดีทั้งเสียครับ ดีคือเด็กทำงานเป็น แต่เสียคือการต่อยอดทางวิชาการซึ่งจะสร้างผลงานให้แก่มหาลัยดูจะน้อยไปสักหน่อย
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่