[กระทู้เตือน] เลี่ยงภาษี ต้องอาบัติปาราชิก

กระทู้สนทนา
ฝากเตือนกันด้วยนะครับ ทั้งภิกษุทั้งญาติโยมเอง
ในพระวินัยข้อสำคัญ กับรายละเอียดเล็กน้อย ที่ไม่อาจจะมองข้ามไปได้

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องหิ้วของ ขนสินค้า เข้าเมืองหลบศุลกากร
ไม่ว่าจะพระขนของตัวเอง หรือญาติโยมฝากพระช่วยขน โดยจงใจหนีภาษี

รวมทั้งกลุ่มที่สั่งสินค้าต่างประเทศ แต่ไม่ระบุมูลค่าราคาเต็มของสินค้าบนพัสดุนั้น ด้วยเจตนาจะหลบภาษี
(หรือสั่งรถหรูจากนอก แล้วหลบภาษี โดยพระรู้เห็นเป็นใจด้วย)


เรื่องนำแก้วมณีล่วงด่านภาษี ๓ เรื่อง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
             
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปกับพวกเกวียน
บุรุษคนหนึ่งเกลี้ยกล่อม ภิกษุนั้นด้วยอามิสแล้ว เห็นด่านภาษี
จึงส่งแก้วมณีซึ่งมีราคามากให้แก่ภิกษุนั้น ด้วยขอร้องว่า
ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงช่วยนำแก้วมณีนี้ผ่านด่านภาษีด้วย

จึงภิกษุนั้นนำแก้วมณีนั้นให้ผ่านด่านภาษีไปแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว.


ที่มา
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=1&A=7100
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่