P2wichai

เน้น เนื้อ ให้เหนือกว่า มาก
เน้น ลาก แม้ยากกว่า แล่น
เน้น จริง ให้ยิ่งกว่า แค่น
เน้น แก่น ให้แน่นกว่า กว้าง

เพื่อ

อิสรเสรีภาพ .จากกิเลส ในใจ
ภราดรภาพ .จนรู้สึกว่าทุกคนคือพี่น้อง
สันติภาพ . ที่แบ่งปัน,ให้กันได้ไม่ขัดแย้ง
สมรรถภาพ . ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
บูรณภาพ . สร้างสรรสังคมมนุษยชาติ

สติ๊กเกอร์

โคลัมบัส น้องเพี้ยนใจบุญ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่