ทำไมต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็ก?

กระทู้สนทนา
แถลงการณ์ชมรมครูรากหญ้าแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 2

เรื่อง  ทำไมต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ความต้องการในการยุบโรงเรียนขนาดเล็กมีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นประเด็นร้อนทางการศึกษา ซึ่งผมเองก็พอเข้าใจ ฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ จึงอยากเรียนก่อนว่า การทำงานย่อมมีปัญหา มีความคิดที่หลากหลาย   มีความเห็นที่แตกต่าง เพื่อความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย    เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์ราชบัณฑิต มีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะต้องเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราอาจมีความเห็นที่แตกต่างได้ แต่เราจะไม่แตกแยก เราต้องนำเสนอปัญหาอย่างตรงไปตรงมา หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างฉลาดเท่าทัน รอบคอบชัดเจน และหากมีความเห็นที่แตกต่าง ความเห็นที่คัดค้านไม่เห็นด้วย เราควรคัดค้านด้วยเหตุผล ด้วยข้อมูลด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ข้อขอร้องประการสุดท้าย ขอความกรุณาอ่านข้อเสนอนี้อย่างละเอียด ครบถ้วนไตร่ตรองอย่างรอบคอบและสำคัญที่สุดคืออ่านให้จบ

                ถ้าเราติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก็จะทราบว่าเรามีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา เราเคยปฏิรูปการศึกษามาหลายเรื่อง ทั้งปฏิรูปโครงสร้าง ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการบริหารจัดการ แต่ปัญหาทางการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ตกต่ำ คุณภาพของคนที่เป็นผลผลิตจากการศึกษายังไม่เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะทางด้านคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละ การมองประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะเป็นต้น ต้องยอมรับว่าปัญหาทางการศึกษานั้นมีหลายปัจจัย ที่เป็นองค์ประกอบของปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษา ปัญหาหนึ่งที่สำคัญซึ่งเจ้ากระทรวงศึกษาธิการคนแล้วคนเล่า เมื่อเข้ามาต้องการผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติ ก็คือการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เมื่อประกาศเป็นนโยบาย ก็มักจะเกิดแรงต้าน มีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกลายเป็นของร้อน ไม่อาจแตะต้องที่สุดต้องถอย เพื่อความอยู่รอด เพื่อความสมานฉันท์ ทั้งๆที่โดยสภาพปัญหาเห็นว่าสมควรยุบอย่างยิ่งก็ตามแต่ก็ต้องถอย ทำไมต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็ก สาเหตุที่ต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพราะ

=========================

นำมาให้อ่านกัน และลองเข้าไปชมเวปไซค์นี้
เป็นเวปที่มีประโยชน์ และอัพเดทตลอด


www.kruthai.info


แต่พวกอยากลากไปเป็นเกมส์การเมืองพยายามหน่อยนะ
เพราะมันเกิน 3 บรรทัด
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่