ใครทำงานด้านฝึกอบรมครับ ขอสอบถามเรื่องการลดหย่อนภาษี 200% หน่อยครับ

คือที่บริษัทจะทำเรื่องเสียภาษี 2555
ผมก็ได้รวบรวม "หนังสือรับรอง" หลักสูตรอบรมที่ได้รับจากกระทรวงแรงงานไปส่งให้กับแผนกบัญชีครับ
ตามความเข้าใจผม คือใช้แค่เอกสารรับรองหลักสูตรก็สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้แล้ว (ตัวหนังสือรับรองออกมาถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรครับ)

แต่ทีนี้ทางบัญชีแจ้งว่าข้อมูลไม่พอ และได้ส่ง Link ข้อมูลจากกรมสรรพากรมาให้
http://www.rd.go.th/publish/13501.0.html

โดยมีข้อนึงระบุว่า
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ข้อ 5  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538
                  (1) หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างและได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างแต่ละคนนั้นต้องเป็นไปตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
                  (2) ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน
                  (3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างของตนต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นกลับเข้าทำงานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

                  (4) วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรตาม (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องกำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อมิให้ปะปนกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการตามปกติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ส่วนที่สงสัยคือข้อ (2) กับ (3) ครับ
1. หลักสูตรที่จัดมีพวกปฐมนิเทศด้วย ซึ่งตอนที่จัดยังไงพนักงานก็อายุไม่ถึง 6 เดือนแน่นอน เพราะจัดให้กับพนักงานเริ่มงานใหม่ อย่างนี้ใช้ลดหย่อนไม่ได้เลยหรือครับ (แถมคนที่อบรมบางคนก็ออกไปแล้ว)
2. ตรงข้อ (3) ที่บอกว่า "ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นกลับเข้าทำงานให้แก่บริษัท" อย่างนี้ถ้าผมอบรม in-house ให้พนักงาน 30 คน/คอร์ส แล้วบางคนยังอยู่/บางคนลาออกไปแล้วอย่างนี้จะทำยังไงครับ

ในเวบส่วนใหญ่ก็เจอแต่ข้อมูลขั้นตอนการยื่นรับรองหลักสูตร ไม่มีขั้นตอนการยื่นลดหย่อนเลยครับ
ตกลงว่าผมต้องเอาเอกสารอะไรให้กรมสรรพากรเพื่อยืนยันข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมครับ
เพราะถ้าต้องหาข้อมูลผู้เข้าอบรมทั้งหมดผมต้อง Key manual หาทีละคน 700-800 คน เลย ร้องไห้

รบกวนผู้รู้ด้านบัญชีหรือด้าน HR ด้วยครับ
(ถ้ามี Link สำหรับอ้างอิงด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ)
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่