ออสสิริส มีโอกาสเจ๊ง ปิดหนี หอบทอง หนีเราไปไหมคะ??

พอดี ตอนนี้เปิดโปรแกรมออมทองไว้กับ ออสสิริสค่ะ ประมาณจะครบปีละ เพราะก็เก็บๆเนื้อทองสะสมไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็มีประมาณนึงแล้วล่ะค่ะ

แต่มีคำถามว่า บริษัทนี้ มีโอกาสจะเจ๊งไหมคะ แล้วถ้าจะเจ๊ง เราจะทำไงได้คะ พอดีเวลาซื้อแต่ละครั้ง ก็มีแค่ e-mail ตอบมาว่า เมื่อเดือนก่อน ได้เนื้อทองมาเท่าไหร่ ไรงี้อ่ะค่ะ

แล้วเว็บไซต์ ก็ไม่ค่อยมีใครมาตอบเลยค่ะ ..

กังวลถ้าในอนาคต มันเกิดเจ๊งขึ้นมา เงินเราจะเป็น 0 ไหมคะ ??

เพื่อนๆ มีความคิดเห็นยังไงคะ??
แก้ไขข้อความเมื่อ

สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
ขอตอบในนามตัวแทนบริษัท ออสสิริส จำกัด

การลงทุนในโปรแกรมออมทองนั้น เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการแจ้งสถานการออม (Statement) ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และที่ผ่านมามีลูกค้าทำธุรกรรมการออมและเมื่อสะสมน้ำหนักครบตามน้ำหนักที่ต้องการ ก็ได้ทำการเบิกทองคำกลับคืนไป หรือบางรายก็มีการสั่งขายทองคำ และเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชี ซึ่งมีลูกค้าที่ทำธุรกรรมเบิก และขอรับเป็นเหรียญทองคำหรือทองแท่งอยู่ทุกๆ เดือน โดยหลักเกณฑ์ของบริษัทมีการปกป้องความเสี่ยงโดยการซื้อทองเฉลี่ยเป็นรายวัน ทั้งนี้ทางบริษัทขอชี้แจงรายละเอียดของการออมดังนี้

เงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรมออมทอง
1.    ราคาที่ใช้ซื้อทองคำ ใช้ราคาทองคำตามประกาศของสมาคม ค้าทองคำแห่งประเทศไทย เวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ

2.    บริษัทฯ จะทำการส่งใบแจ้งสถานะการออม และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมลล์เมื่อสิ้นงวดแต่ละงวด

3.    หากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินออมต่อเดือน ต้องแจ้งภายในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในเดือนถัดไป

4.    สามารถแจ้งขอรับทองคำได้ตามจำนวนที่แปรรูปได้ ขั้นต่ำคือ น้ำหนัก 0.25 บาท และทุกๆ จำนวนทวีคูณของ 0.25 บาทโดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่ากำเหน็จตามที่บริษัทกำหนด

5.    สามารถสั่งขายทองคำที่ออมไว้ได้ ขั้นต่ำคือ น้ำหนัก 0.25 บาท และทุกๆ จำนวนทวีคูณของ 0.25 บาท และรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี  ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ขาย

6.    โปรแกรมออมทองไม่มีกำหนดจำนวนเดือนขั้นต่ำในการออม

7.    สามารถส่งแบบคำขอปิดบัญชีภายในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน โดยโปรแกรมจะยังคงทำการซื้อทองคำให้จนครบถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน

8.    เมื่อบริษัทฯ แจ้งปิดบัญชี โปรแกรมจะหยุดการหักบัญชี และคำนวณมูลค่าทองคำที่เหลือทั้งหมดในบัญชีในวันทำการแรกของเดือนถัดไปหลังจากที่ปิดบัญชีสำเร็จ จากนั้นจะชำระมูลค่าเป็นเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ

9.    หากมีการเว้นการออมต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 งวด จะถือว่าผู้ออมไม่มีความประสงค์จะออมต่อ และเข้าสู่กระบวนการปิดบัญชี

10.    เงื่อนไขของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

รายละอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.ausirisgroup.com/products-gold-savings.phpในที่นี้ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ออสสิริส จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ ตรวจสอบ และประกอบการตัดสินใจ

- บริษัท ออสสิริส จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัท ในนาม บริษัท ออสสิริส จำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2546 ทะเบียนเลขที่ 10254601702 โดยมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท
- เป็นสมาชิกสามัญ เลขทะเบียนที่ ส0056 ของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำฯ (สามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์www.goldtraders.or.th เป็นลำดับที่ 18)
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031240780 (ภ.พ. 20)
- เป็นบริษัทในเครือ บ้านช่างทองกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทองคำมากว่า 70 ปี
- มีบริษัทในเครือ คือบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (ตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์) ซึ่งขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นผู้ผลิต จัดหา จำหน่าย และรับซื้อทองคำแท่ง (Metal Supply) ของกองทุนทองคำ (Gold ETF) ทั้ง 3 กองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ BCHAY KG965 และ GOLD99
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) หรือ GIT ว่าผลิตทองคำแท่งความบริสุทธิ 96.5% ได้ตามมารตรฐาน
- เป็นบริษัทแรกที่คิดค้นและทำโปรแกรมออมทองออกสู่ตลาด
- มีตัวแทนขายและตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด 8 สาขา และมีคู่ค้าที่เป็นร้านทองกระจายทั่วทุกภูมิภาค

ส่วนความมั่นใจของผู้ลงทุนหรือหลักประกันในการลงทุนในทองคำไม่ว่ารูปแบบใดใด หรือกับบริษัทค้าทองคำใดใดก็ตามนั้นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งสามารถพิจารณาได้ตามปัจจัยดังนี้
1. ความยาวนานในการประกอบธุรกิจค้าทองคำ
2. คู่ค้าที่บริษัทค้าทองคำนั้นดำเนินธุรกิจด้วย
3. การจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน และการเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ
4. บริษัทในเครือ

สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ออสสิริส จำกัด สามารถคลิ๊กเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่  www.ausirisgroup.com
โทร 02 613-0888
ติดต่อเรา บริษัท ออสสิริส จำกัด 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ห้อง 1504   ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่