<<... คุณเชื่อเรื่อง เวียนว่ายตายเกิด หรือไม่ ... >>

กระทู้โพล
ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
มนุษย์ ที่ยังไม่หมดเวร หมดกรรม จะเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏจักรสังขาร ...

การเกิดในแต่ละภพ แต่ละชาติ ผลกรรมในอดิตชาติ
ส่งผลมาถึง ชาติปัจจุบัน ...

บางคน เกิดมารูปสวยรวยทรัพย์
เพราะ ชาติก่อน ชอบทำบุญ บริจาคทาน

บางคนเกิดมายากจนค่นแค้น เพราะชาติก่อน
ขี้เหนียว ไม่ชอบทำบุญ เห็นแก่ตัว ชอบลักเล็กขโมยน้อย

คนที่กระทำบาปอยู่เนืองๆ ทำชั่วใน กมลสันดาน
เกิดมา  อาจเป็น สุนัข เป็นสัตว์ เดรัจฉาน ...

หรือบางทีกระทำกรรมหนักมากๆ อาจจะเกิดเป็นหนอน
เป็น อะมีบา แบคทีเรีย .....

พระที่ทุศีล ไม่รักษาพระธรรมวินัย
ก็จะเกิดมาใช้หนี้ เป็นวัวเป็นควาย ให้เขาใช้งาน

เป็นไปได้มั๊ย ที่จะใช้ วิทยาศาสตร์ มาพิสูจน์
ทดลอง การกลับชาติมาเกิด หรือ การเวียนว่ายตายเกิด

วิทยาศาสตร์พิสูจน์ ได้หรือไม่ว่า

การกระทำกรรมดี สร้างบุญสร้างกุศล ...
เกิดมาแล้วจะในวรรณะที่ดี เกิดในภพที่ดี

และ การกระทำความชั่ว สร้างบาปกรรม
จะต้องตกนรก ตามหลัก ธรรมชาติ
1. คุณเชื่อเรื่อง เวียนว่ายตายเกิด หรือไม่
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่