มารู้จักที่มา ของต้นตระกูลคุณชายหมู กันดีกว่าครับ

กระทู้สนทนา
จากการแถลงเปิดใจที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในบางช่วงบางตอน "คุณชายหมู" ได้ย้ำถึงบรรพบุรุษที่ร่วมสร้างกรุงเทพฯ มา และเชื่อมโยงมาถึงความรู้สึกที่ต้องทำงานรับใช้คนกรุงเทพฯ อย่างเต็มที่

หากย้อนกลับไปยังต้นตระกูล "บริพัตร" ตามคำบันทึกของ ม.ร.ว.หญิงกิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี ในหนังสือ "สายพระโลหิต ในพระพุทธเจ้าหลวง"  

ต้นราชสกุล "บริพัตร" คือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมเหสีอันดับที่ 3

"ทูลกระหม่อมบริพัตร" เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม ไชยันต์ ซึ่งเป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศราชหฤทัย พระบิดาแห่งการธนาคารไทย ทั้ง 2 พระองค์มีพระโอรสธิดา 7 พระองค์

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ทรงมีโอรสธิดากับ หม่อมสมพันธุ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อีก 3 พระองค์

คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอินทุรัตนา, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ เสกสมรส กับคุณดุษฎี ณ ถลางอดีตอาจารย์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีพระโอรส คือ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  และ พล.อ.ม.ร.ว.วโรรส บริพัตร


ทั้งนี้ เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต  จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงเป็นพระอนุชาที่ทรงมีอาวุโสถัดมาและทรงดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้น แต่มิได้ทรงรับราชสมบัติสืบต่อ เนื่องจากพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ราชสมบัติตกอยู่แก่สมเด็จพระราชโอรสสาย สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ หรือ สายสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เพียง 2 สาย


ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านอันสำคัญนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ฯ ทรงก้มลงกราบพระอนุชาซึ่งเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ประสูติแด่สายสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ อัญเชิญให้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 7 ทรงพระนาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ทั้งนี้ ในราชสกุล "บริพัตร" นอกจาก "คุณชายหมู" แล้วอีกท่านที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล "คุณชายเต่า" หรือ "หม่อมเต่า" ตามที่สื่อมวลชนเรียกขาน โดยเป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตน์ศิริมาน ธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ ที่ประสูติแด่หม่อมเจ้าประสงค์สม พระชายาเอก  ที่ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล

เหตุผลนี้เอง ทำให้ ทั้งทายาทหม่อมเต่าคือ ม.ล อภิมงคล โสณกุล และคุณชายสุขุมพันธ์ ต้องรับใช้คนกรุงเทพ หรือไม่  ..อย่างไร...?


ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362055886&grpid=&catid=01&subcatid=0100
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่