[[อิสลาม]] วิชาศาสนา...โรงเรียนสอนอะไร?

วิชาศาสนา....โรงเรียนสอนอะไรบ้าง

อันเนื่องจากเคยมีรุ่นพี่นับถือศาสนาพุทธ ได้ถามด้วยความอยากรู้ว่า โรงเรียนสอนศาสนานั้นสอนอะไรบ้าง
เราจึงคิดขึ้นมาว่า บางทีคนต่างศาสนิกคนอื่น ๆ ก็คงจะอยากรู้เหมือนกัน หรือบางคน(ส่วนน้อย)ที่มองในแง่ลบ
ก็อาจจะคิดว่าสอนแต่ฆ่าคนเพื่อขึ้นสวรรค์หรือเปล่า
อันที่จริงแล้วก็มุสลิมส่วนมาก จะเรียนมาตั้งแต่อนุบาล นั่นคือเรียนอ่านอัลกุรอ่านซึ่งเป็นภาษาอาหรับ
โดยเริ่มเหมือนก.ไก่ ข.ไข่ เช่น อลีฟ บา ตา หรือใส่ทำนอง "อาลีฟตัวมันตรงเหมือนเสาธงที่หน้าโรงเรียน ...."
พอโตมาหน่อย ก็มีการเข้าชั้นเรียนฟัรดูอีน(จะมีเป็นหลักสูตรชัดเจน) โรงเรียนสอนศาสนาควบคู่สามัญ  
บางครอบครัวอาจจ้างครูมาสอนที่บ้าน หรือโรงเรียนประจำอย่างปอเนาะ  
และอื่น ๆ เท่าที่เรียนมาพอจะแบ่งเป็นวิชาหลัก ๆ ดังนี้

วิชาเตาฮีด(หลักศรัทธา)
-เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักศรัทธาต่าง ๆ ของมุสลิม การศรัทธาในพระเจ้า การศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์
บรรดานบี คัมภีร์ การกำหนดสภาวะการณ์ของอัลลอฮ วันสิ้นโลก

วิชาตัฟซีร(อรรถาธิบายอัลกุรอ่าน)
-มุสลิมนั้นไม่เพียงแต่จะอ่านอัลกุรอ่านเป็น แต่ต้องใคร่ครวญกับอัลกุรอ่าน
เข้าใจความหมาย  รู้ที่มาและความสำคัญของบทบัญญัติในอัลกุรอ่าน ครอบคลุมถึงวิชาอื่น ๆ
เพราะอัลกุรอ่านเปรียบเสมือนธรรมนูญในการดำรงชีวิตและเป็นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า
*วิชานี้ เวลาเรียนไม่กลัว แต่เด็ก ๆ จะกลัวเวลาสอบ  เพราะต้องจำและเขียนเป็นภาษาอาหรับ

วิชาฟิกฮ(หลักปฏิบัติ)
-วิชานี้ว่าด้วยหลักปฏิบัติต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันรวมทั้งกฏหมาย เช่นการอาบน้ำละหมาด การละหมาด ถือศีลอด
การบริจาคทาน การทำฮัจย์และอุมเราะห์ การปฏิบัติในวันอีด  การจัดการศพ การทำกุรบ่าน
การแต่งงาน มรดก ข้อห้าม เช่น ห้ามกินเหล้า กินดอกเบี้ย ห้ามขโมย และอื่น ๆ

วิชาอัลหะดีษ
-วิชานี้ว่าด้วยเรื่องของคำพูด การกระทำและการยอมรับของท่านนบี  เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต
จะต้องมีสายรายงานที่เชื่อถือได้  อาจครอบคลุมถึงวิชาอื่น ๆ ด้วย

วิชาประวัติศาสตร์
-เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสลาม หลัก ๆ แล้วมักจะเป็นประวัตินบี 25 ท่าน
นับตั้งแต่นบีอาดัมถึงนบีมูฮำหมัด หรือเรียนเป็นบางท่าน
ถ้าเรียนมากหน่อย จะมีประวัติคอลีฟะห์ ซอฮาบะห์ และยุคของอาณาจักรอิสลามหลังจากยุคของท่านนบี
*จขกท.ชอบวิชานี้

วิชาจรรยามารยาท
วิชานี้ก็วิชาสำคัญ นบีมูฮำหมัดนั้นนับเป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ดีงาม
วิชานี้มีในอัลหะดีษและอัลกุรอ่าน จะเกี่ยวข้องกับมารยาทต่าง ๆ เช่น มารยาทต่อคุณครู ต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูง ต่อเพื่อนบ้าน ต่อเพื่อนต่างศาสนิก  ฯลฯ

วิชาตัจวีด
เป็นวิชาอ่านอัลกุรอ่านให้ได้ทำนอง ไพเราะ

และอื่น ๆ เช่นวิชาภาษาอาหรับ

หลัก ๆ แล้วก็มีเท่านี้ค่ะที่เรียน... ซึ่งจขกท.ก็เรียนสามัญด้วย ก็คือฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ทั่ว ๆ ไป
ซึ่งเราเล่าเพียงแต่วิชาที่สอนในโรงเรียน
บางคนอาจจะไม่ได้เรียนที่โรงเรียน หรือบางคนก็อาจจะอ่านหนังสือเอา ฟังการบรรยายของผู้รู้
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความรู้น้อยกว่าคนที่เรียนในโรงเรียน
ที่สำคัญคือ เรียนแล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เที่ยงตรงนั่นเอง
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่